Európsky deň jazykov 2016

Ivana Šaffová, 17. októbra 2016 14:53

Žiaci ZŠ Komenského 1 v Michalovciach oslavovali Európsky deň jazykov.

Michalovce 17. októbra (SkolskyServis.sk) - Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26.septembra už od roku 2001. Pri príležitosti EDJ sa v Európe koná celá škála rôznych podujatí: aktivity pre deti, televízne a rozhlasové programy, vyučovanie jazykov a konferencie.

Žiaci ZŠ Komenského 1 v Michalovciach oslavovali Európsky deň jazykov Foto: PaedDr. Ľubica ŠaffováAj žiaci našej školy ZŠ J. A. Komenského 1 v Michalovciach oslávili 15.výročie EDJ. Pod názvom „Jazykuje celá škola“ sa realizovali (nielen na hodinách cudzích jazykov) rôzne aktivity - besedy a prednáška pre žiakov 9.ročníka i Hra na tlmočníka, European Day of Languages Quiz pre žiakov 8.ročníka. Tí taktiež posielali pohľadnice známym, sledovali ukážky posunkovej reči, kreslili vlastné návrhy loga EDJ. Žiaci 5. - 6. ročníka súťažili v čítaní tongue twisters (jazykolamov), hláskovaní anglických slov. Žiaci 7. ročníka skrášlili maľbami steny na chodbe, samozrejme s motívmi Anglicka.PaedDr. Ľubica Šaffová, vedúca PK CUJ,

iac o EDJ na edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx


Téma TASR