S podporou Erazmus+ sa učitelia vzdelávali na Malte, v ČR a v Anglicku

Mgr. Ivana Čepová, 21. septembra 2015 9:52

Počas letných prázdnin sa 11 učiteľov zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom zúčastnilo kurzov v zahraničí.

Foto: Mgr. Ivana ČepováHumenné 21. septembra (SkolskyServis.sk) - Finančné prostriedky získali vďaka podpore Erazmus+ na projekt O krok vpred s etwinningom. V rámci realizácie tohto projektu sa kurzov zúčastnili učitelia z 1. aj 2. stupňa. Učitelia takto budú môcť využívať nové inovatívne metódy vo vyučovaní, zdokonalili sa v používaní anglického jazyka, ktorý vyučujú, zvýšili svoju digitálnu gramotnosť a schopnosť využívať technológie vo vyučovacom procese, rozvíjali vzťahy s učiteľmi z iných krajín, spolupracovali prostredníctvom portálu eTwinning a nadviazali nové kontakty pre ďalšiu spoluprácu.

Foto: Mgr. Ivana Čepová


Aké kurzy absolvovali?

Kurz v Trutnove v Českej republike zameraný na informačno - komunikačné technológie, pod názvom: " Moderní technologie ve výuce a mezinárodních projektech ", kurz pod názvom Teacher Development Course, ktorý prebiehal v Canterbury v Anglicku so zameraním na metodológiu vyučovania anglického jazyka, tretí kurz pod názvom Teaching Languages Using Technologies. Kurz prebiehal na Univerzite v Kente – tiež v Canterbury. Hlavným cieľom tejto mobility bolo pomôcť učiteľom zlepšiť ich jazykové znalosti, ich digitálnu gramotnosť a ich schopnosť využívať technológie vo vyučovacom procese, naučiť sa používať rôzne aplikácie na vzdelávacie účely a zároveň rozvíjať vzťahy s učiteľmi z iných krajín. Štvrtý kurz pod názvom Professional Development for Teachers of English as a Foreign Language, ktorý prebiehal na Malte poukázal, ako učiť jazyk efektívne a zábavne zároveň. Bol zameraný na problémové gramatické javy, výslovnosť, hry na rozvoj slovnej zásoby, pamäťové hry, využívanie dramatizácie v triede. Posledný, piaty kurz, The Playground Classroom Language Teaching Methodology for Primary School, sa uskutočnil na Malte. Cieľom tohto dvojtýždňového kurzu pre učiteľov bolo oboznámiť sa so zaujímavými aktivitami spájajúcimi metodiku a teóriu učenia v ZŠ v súčasnosti.Mgr. Ivana Čepová, koordinátorka projektu O krok vpred s etwinningom

Téma TASR