Erasmus plus o inklúzii na základnej škole

Terézia Drdulová, 22. februára 2018 11:55

„Dieťa s autizmom v bežnej triede: zdroje pre personál školy na podporu plne inkluzívneho vzdelávacieho procesu.“ je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola s materskou školou v Smoleniciach.

„Dieťa s autizmom v bežnej triede: zdroje pre personál školy na podporu plne inkluzívneho vzdelávacieho procesu.“ je názov projektu, ktorý realizuje Základná škola s materskou školou v Smoleniciach. Foto: PhDr. Terézia Drdulová, MBA


Smolenice 22. februára (SkolskyServis.sk) - Základná škola s materskou školou v Smoleniciach realizuje od decembra 2017 vrámci programu Erasmus plus projekt s názvom „Dieťa s autizmom v bežnej triede: zdroje pre personál školy na podporu plne inkluzívneho vzdelávacieho procesu.“ Vrámci neho zorganizovala v dňoch 12. - 15. 2. 2018 odborný tréning v prostredí Základnej školy. Zúčastnené delegácie sa oboznámili s prostredím školy, pedagogickým i odborným personálom, so spôsobom ich práce so žiakmi so zdravotným znevýhodnením v bežných triedach. Boli prítomní na viacerých vyučovacích hodinách, na ktorých sa aktívne podieľali. Žiaci tak mali možnosť vyskúšať si konverzáciu v cudzom jazyku, ktorú bohato využili. Doslova prekvapili hostí svojou úrovňou anglického jazyka, v ktorom odprezentovali Slovensko i krajiny, z ktorých hostia pochádzajú.

V stredu 14.2. 2018 boli do školy prizvaní odborníci na autizmus zo Slovenska a tiež zástupcovia rodičov, škôl i samospráv. O svoje skúsenosti so vzdelávaním detí s autizmom v prostredí bežnej školy sa podelili odborníci zo Slovenska a partnerských krajín - Lotyšska, Estónska, Walsu a Islandu. Špeciálny pedagóg ZŠ v Smoleniciach prezentoval konkrétne kazuistiky detí s autizmom, ktoré boli vzdelávané v bežných triedach tejto ZŠ.

Hostia si prezreli Trnavu, Smolenický zámok, Múzeum Molpír a Rímsko-katolícky kostol v Smoleniciach.
O odbornom seminári bola vyhotovená reportáž, ktorú si je možné pozrieť tu:

Partnerské školy: 
Vaivaru pamatskola, Lotyšsko
Nurme kool, Island
Leikskolinn Solborg, Estónsko
Caedraw Primary School, Wales
PhDr. Terézia Drdulová, MBA, školský špeciálny pedagóg

Terézia Drdulová (ZŠ s MŠ Smolenice)

Pracujem ako školský špeciálny pedagóg a mojou témou je inklúzia. Teší ma akýkoľvek úspech dieťaťa, o ktorom môžem upovedomiť viacerých...

Téma TASR