Ekológia v praxi

Anna Komišáková, 17. júna 2016 8:12

Foto: Anna KomišákováHavaj 17. júna (SkolskyServis.sk) - Hodina ekológie s ôsmakmi, ktorí sa pred fotením skryli, bola pri Polianskom potoku. Pozorovali sme prírodný ekosystém a v ňom alebo v jeho okolí raka, malé rybky, žubrienky, vážky, motýle a slimáky. Preskakovali sme potok a na jeho okraji sme opekali chutnú slaninku alebo klobásku.PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR