Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám

Školský serviss, 18. mája 2018 14:35

Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája. Sála kultúrneho domu v Kráľovej nad Váhom sa opäť zaplnila do posledného miestečka.

Deň matiek v Kráľovej nad Váhom Foto: ZŠ s MŠ Kráľová nad Váhom



Kráľová nad Váhom 18. mája (SkolskyServis.sk) - Prítomných na úvod privítal pán starosta RNDr. Ferenc Bergendi milým príhovorom.Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 13. mája. Sála kultúrneho domu v Kráľovej nad Váhom sa opäť zaplnila do posledného miestečka. Prítomných na úvod privítal pán starosta RNDr. Ferenc Bergendi milým príhovorom.

Program uvádzala naša moderátorská dvojica Borisko a Nelka. Na úvod nám prváci zarecitovali krásne básne o mame. Potom nasledoval tanec dievčat na pieseň Tak sa neboj mama. Naši chlapci sa tiež nenechali zahanbiť a zatancovali nám perfektný Gentlemanský tanec.

Halelula pre mamu dala krásnu bodku za programom. To sa už v očiach každej mamy ligotali slzy dojatia a šťastia...

Milé mamy,
Prajem Vám, aby ste vždy mali koho pohladiť a aby mal kto pohladiť Vás...
Aby ste milovali a boli milované...
Aby ste rozsievali teplo, nehu, krásu a ženské dobro...
Aby ste naučili svet milovať a nie nenávidieť....
Aby ste boli istotou Vašich domovov a rodín...


Naše poďakovanie patrí pani riaditeľke Januške Poláčekovej, pani učiteľke Siske Novákovej a pani vychovávateľkám Erike Kocsisovej a Martuške Lackovej za úžasný program a nekonečnú trpezlivosť pri jeho príprave. Spolu s deťmi nám pripravili nádherné májové popoludnie. ĎAKUJEME !!!



Ing. Lívia Szabóová

Téma TASR