Druhá májová nedeľa v Liptovskej Osade patrila mamičkám

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 13. mája 2013 19:19

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli v nedeľu 12. mája.

Ilustračné foto Foto: Tomáš Koníček
Liptovská Osada 13. mája (SkolskyServis.sk) - Deň matiek je sviatok, keď sa nám vytvára čas a priestor na to, aby sme povedali našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadrili im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Okrem milého slova vďaky určite všetky mamičky poteší aj malý darček od svojich detí. Nie však taký, ktorý sa dá kúpiť, ale hlavne taký, ktorý deti vytvoria vlastným úsilím a šikovnosťou. Takým darčekom môže byť aj kultúrny program.
Ilustračné foto Foto: Tomáš Koníček

V našej obci sa už stalo tradíciou, že na Deň matiek deti z materskej škôlky a žiaci školy pripravujú pre mamičky a staré mamy kultúrny program. Ani tohto roku na ne nezabudli, a tak sa na javisku kultúrneho domu vystriedali škôlkári, žiaci 1 stupňa ZŠ i tí najstarší žiaci. A bolo sa veru na čo pozerať. Tance sa striedali s piesňami, básňami i zaujímavými scénkami. Nechýbal ani príhovor starostu obce Ing. Róberta Kuzmu, ktorý pozdravil všetkých prítomných.
V každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni so sviatkami, ale je jeden, na ktorý by sme nemali nikdy zabudnúť a tým je deň našich najbližších a najdrahších bytostí, Deň matiek.

PaedDr. Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR