V Prievidzi sa stretli tí, ktorí majú ku knihám i deťom veľmi blízko

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 17. apríla 2013 13:42

Kniha má veľkú moc. Vie rozozvučať detské srdce, pomáha pochopiť realitu a zároveň prenášať do sveta fantázie.

Foto: Jaroslava Koníčková
Prievidza 17. apríla (SkolskyServis.sk) - V dňoch 9. až 11. apríla sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi po šiestich rokoch rozbehol kolotoč besied, výstav, stretnutí a podujatí s tematikou detskej knihy. Do Prievidze zavítali predstavitelia vydavateľstiev, známi spisovatelia a ilustrátori (Július Balco, Roman Brat, Eva Cíferská, Gabriela Dittelová, Mária Fazekašová, Marta Hlušíková, Eva Hornišová, Tibor Hujdič, Peter Karpinský, Ľubica Kepštová, Juraj Martiška, Ján Milčák, Miroslav Regitko, Paula Sabolová, Ivan Szabo, Juraj Šebesta, Toňa Revajová, Peter Tvrdoň, Daniela Zacharová, Jana Šimulčíková, Katarína Minichová), ktorí sa venujú tvorbe pre deti.

V priebehu troch dní sa na 55 besedách stretlo 1500 detí z okresu Prievidza a každé jedno stretnutie bolo pre nich nezabudnuteľným zážitkom. Ako pridaná hodnota Dní detskej knihy bol seminár pre učiteľov a knihovníkov so zameraním na čitateľskú gramotnosť a na prácu s detským čitateľom. Na konkrétnych príkladoch z kníh Timotea Vráblová poukázala na to, že v práci s knihou je potrebné dávať dôraz na detailné pozorovanie symbolov a príbehovosť v texte, ktorá formuje emocionalitu u detí a môže zabrániť i prípadným depresiám v dospelosti. Treba sa detí veľa pýtať, hľadať u nich pocity spolupatričnosti s hrdinami, odmietanie zla, dôvody farebného stvárnenia ilustrátorom. Vzácnym hosťom literárneho seminára bola aj zahraničná návšteva - Gunilla Ekman, ktorá pôsobí ako psychoterapeutka v krízovom centre vo Švédsku a ktorá zdôraznila určitú citovú vyhorenosť u detí všeobecne a ktorú hlavne knihy dokážu odstraňovať. Emocionalitu a zároveň aj záujem o vnímanie pozitívnych vecí vo svete treba s deťmi formovať diskusiami o knihách a analyzovať ich hlavne z hľadiska emocionálneho pôsobenia. Seminár bol pre všetkých studnicou podnetov a inšpirácií, z ktorých môžu čerpať knihovníci i učitelia v ďalšej svojej práci.

Podujatie, ktoré bolo súčasťou Roka výročí mesta Prievidza vďaka zanietenému a profesionálnemu prístupu pracovníčok Hornonitrianskej knižnice výrazne obohatilo kultúrny život v meste a podnietilo lásku ku knihám v mnohých detských srdiečkach.PaedDr. Jaroslava Koníčková

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR