Detská olympiáda na ZŠ Bernolákova v Šuranoch

Branislav Jakab, 10. apríla 2018 10:19

Predškoláci z dvoch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – MŠ Mostná a MŠ MDŽ, prišli do športovej haly a vyskúšali si ozajstné olympijské zápolenie.

Šurany 10. apríla (SkolskyServis.sk) - Vo štvrtok 22. marca sa v Základnej škole na Bernolákovej ulici v Šuranoch konala detská olympiáda. Predškoláci z dvoch materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany – MŠ Mostná a MŠ MDŽ, prišli do športovej haly a vyskúšali si ozajstné olympijské zápolenie.

Detská olympiáda v ZŠ Bernolákova v Šuranoch Foto: Branislav Jakab
Ako skutočná olympiáda
„Bolo to so všetkým, čo olympiáda má mať. Všetci súťažiaci dostali svoje štartové číslo. Zápoleniu predchádzalo slávnostné otvorenie olympiády. Za zvukov hymny bola slávnostne vztýčená olympijská zástava, ktorú priniesli žiaci štvrtého ročníka v jednotnom úbore. Fakľu, ktorou bol „zapálený“ olympijský oheň priniesol hosť priamo s Phjong Changu.“ informovala nás Mgr. Erika Zajíčková, učiteľka. „Na všetko dohliadal náš milý KLAUN a žiaci vyšších ročníkov ako rozhodcovia, ktorí boli ustrojení v jednotných uniformách. KLAUN Adrián bol veľmi milým prekvapením tejto akcie.“ pokračuje Zajíčková.

Súťažili v piatich disciplínach - beh, skok do diaľky, hod na cieľ, člnkový beh a beh cez prekážky. „Počas vyhodnocovania jednotlivých disciplín, ktoré bolo mimochodom veľmi náročné pri takom počte detí, KLAUN Adrián zabával súťažiacich ale aj obecenstvo , žiakov ročníkov 1.-4.“ povedala Zajíčková. „Škôlkari sa rozdelili podľa tried na Včeličky, Lienky a Chrobáčiky a súťažili medzi sebou, zatancovali si spolu s Klaunom, so staršími žiakmi aj s pani učiteľkami. Na záver olympiády sa slávnostne vyhodnotili jednotlivé súťažné disciplíny a odovzdali sa medaily.“ dodala. Na „prázdno“ neodišiel žiadny súťažiaci, každý si odniesol z olympiády medailu, ako cenu útechy. „Unavení, ale usmiati malí olympionici odchádzali plní zážitkov z dobre vydarenej akcie a pani učiteľky si ich odviedli do svojich škôlok. Všetci sme mali pocit z dobre zvládnutej akcie, ktorá prispela k spolupráci medzi MŠ a ZŠ Bernolákova“, ukončila Zajíčková.


Téma TASR