Deti z Liptovskej Osady putovali za históriou

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 20. marca 2014 18:18

Foto: Jaroslava Koníčková
Liptovská Osada 20. marca (SkolskyServis.skň - Poznávanie minulosti nikdy nekončí. Dejiny nás stále nabádajú k hlbšiemu poznávaniu. Veď nie nadarmo sa hovorí, že dejiny sú učiteľkou života. 14. marca 2014 sa žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade aspoň na pár hodín vrátili do minulosti, aby sa zoznámili so zaujímavými informáciami súvisiacimi so životom v obci Liptovská Osada. Vďaka vzácnemu hosťovi, p.Ing. Viktorovi Húšťavovi, ktorý sa dlhé roky venuje skúmaniu histórie, sa preniesli do doby, keď v Liptovskej Osade existovala vápenka, píla, vodný mlyn, močidlá či Korytnická železnička.
Deti zo ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade na prednáške o histórii obce. Foto: Jaroslava Koníčková

Prehliadka vzácnych fotografií a pútavé rozprávanie pána Húšťavu ich prenieslo do doby, keď ich prastarí rodičia síce žili úplne ináč ako oni,ale určite nie nudne. Beseda bude mať svoje pokračovanie.Kým sa žiaci opäť stretnú s pánom Húšťavom, budú zbierať staré fotografie, písať príbehy so starými rodičmi a kresliť krásy Liptovskej Osady. V závere budú najšikovnejší vyhodnotení a odmenení peknými darčekmi.

Foto: Jaroslava Koníčková

Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR