Deti z Havaja si vymodelovali sadrové odliatky vlastnej tváre

Anna Komišáková, 15. februára 2018 9:55

Žiaci sa naučili aj základy ľudového tanca.

ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna Komišáková


Havaj 15. februára (SkolskyServis.sk) - V čase príprav na školský karneval sme mali možnosť tancovať a tvoriť s metodikmi z POS Svidník. Žiaci 2., 3., 5. a 6. ročníka sa v rámci hodín hudobnej a pohybovej prípravy naučili abecedu ľudového tanca pod vedením umeleckého vedúceho FS Makovička, p. Štofu.

ZŠ s MŠ Havaj Foto: Anna Komišáková


Hodiny výtvarnej výchovy strávili štvrtáci a piataci pod vedením p. Petríkovej v tvorivej dielni. Za pomoci štyroch šiestačiek a našich asistentiek si žiaci vymodelovali sadrové odliatky vlastnej tváre, ktoré si potom farebne sprejmi, pierkami a stužkami dotvorili.

PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR