Deti predstavili prešovskému županovi aktivity Rozumieme nadaným

Mgr. Ľuboš Lukáč, 13. júla 2017 13:34

Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti vyhodnotenia dvojročnej organizácie aktivít iniciatívy pre intelektovo nadaných žiakov.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Prešov 13. júla (SkolskyServis.sk) - Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova, ktorých sprevádzali organizátori aktivít a projektov pre nadaných žiakov združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti vyhodnotenia dvojročnej organizácie aktivít iniciatívy pre intelektovo nadaných žiakov.
Tamarka, Hanka a Janík sú žiakmi štvrtého ročníka triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Žiaci sa každoročne zapájajú do aktivít a projektov, ktoré pre intelektovo nadaných žiakov pripravuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Sabinove. So zážitkami a svojimi skúsenosťami z aktivít v tomto školskom roku sa školáci prišli podeliť s prešovským županom MUDr. Petrom Chudíkom.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Školáci vymenovali množstvo aktivít a projektov, do ktorých sa zapojili a nezabudli vysvetliť, čo všetko sa prostredníctvom projektov dozvedeli, spoznali a mali možnosť zažiť. Logické myslenie preverila celoslovenská súťaž Logická olympiáda pre nadaných žiakov. Medzi obľúbené patrili výlety projektu Mladý fotograf. Žiaci sa zúčastnili trojdňového logického sústredenia IQáčik a počas celého školského roka spoznávali región Šariš cestovaním a spoznávaním obcí v projekte Šariš Tour. Rozvoj čitateľskej gramotnosti priniesol projekt Po stopách Charlesa Dickensa podporený veľvyslancami SR v zahraničí. Zdravý životný štýl predstavil projekt Žime zdravo a záujmy nadaných detí boli podporené desiatkami aktivít Klubu nadaných detí Prešov. Takmer dvadsiatku projektov združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným prišli spoločne s nadanými žiakmi predstaviť jej organizátori: riaditeľka CPPPaP v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková a autor aktivít a projektov, učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Zoznam spomínaných aktivít doplnili o odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý je zameraný na poznatky a skúsenosti odborníkov z výchovy a vzdelávania nadaných žiakov a koná sa na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Prešovský župan MUDr. Peter Chudík poďakoval zúčastneným za realizáciu projektov pre nadaných a talentovaných žiakov. Nadaným žiakom predstavil Prešovský samosprávny kraj, prácu župana i priestory úradu PSK. Svojimi vedomosťami o kraji nadaní žiaci potvrdili, že realizácia projektov zameraných na región Šariš bola správnou voľbou. V závere stretnutia štvrtáci oboznámili prešovského župana so svojimi plánmi v oblasti rozvoja Prešovského kraja, čo prezentovali ústne i vypracovaným projektom. Nechýbalo ani blahoželanie, keďže meniny mal Peter.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík prijal na úrade nadaných štvrtákov z Prešova Foto: Mgr. Ľuboš Lukáč


Mgr. Ľuboš Lukáč


Téma TASR