Deti potešili starých rodičov kultúrnym programom

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 24. októbra 2013 14:14

V Liptovskej Osade pripravili pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším kultúrny program.

Liptovská Osada 24. októbra (SkolskyServis.sk) - Mesiac október sa už dlhé roky nesie v znamení úcty k starším. V obci Liptovská Osada pracovníci obecného úradu pri tejto príležitosti pripravujú pre starších občanov posedenie, na ktorom nechýba občerstvenie, malé darčeky a tiež kultúrny program.
Foto: Tomáš Koníček

Tohtoročné posedenie obohatilo jednak vystúpenie dychovej hudby Supranka, ale aj vystúpenie detí zo Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade. Škôlkári starým rodičom zaspievali a zatancovali ľudové piesne. Starší žiaci zarecitovali, zahrali na hudobných nástrojoch a v ich vystúpení nechýbal tiež tanec a ľudové piesne.
Foto: Tomáš Koníček

Je veľmi dôležité, aby sme aj dnešným deťom pripomínali, že je potrebné vážiť si starších ľudí. Návšteva takýchto podujatí je pre ne príležitosťou pochopiť význam tohto sviatku a možno je to i cesta k tomu, ako si ešte viac uvedomili, čo všetko pre nich starí rodičia denne robia.Paedr. Jaroslava Koníčková, ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR