Deň výživy v ZŠ Námestie mladosti v Žiline

Mgr. J. Weinzettelová, 19. októbra 2017 11:50

Zdravie je predpokladom kvalitného života.

Foto: TASRŽilina 19. októbra (SkolskyServis.sk) - A výživa patrí k rozhodujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú zdravie každého z nás. Aj minimálne vzdelanie v oblasti výživy môže mať obrovský účinok na kvalitu ľudského života.

Foto: TASR


Naša škola patrí do celonárodnej siete škôl podporujúcich zdravie. Jednou z oblastí nášho pôsobenia na deti je i formovanie vzťahu k zdraviu, k zdravému životnému štýlu. Už tradične každý rok ku Dňu výživy naši tretiaci a štvrtáci pripravujú pre prvákov a druhákov zábavno – vzdelávacie aktivity na tému „Jedzme zdravo“, spojené s ochutnávkou produktov zdravej výživy. Ide o – medzi deťmi veľmi obľúbené – rovesnícke aktivity. Produkty zdravej výživy na akciu i tento rok zabezpečili učiteľky v spolupráci s rodičmi tretiackych a štvrtáckych tried. Celá akcia s názvom „Jedzme zdravo“ je medzi žiakmi mimoriadne obľúbená a u detí prispieva k formovaniu zdravých stravovacích návykov.

Foto: TASR


Chceme i touto cestou poďakovať všetkým rodičom, ktorí materiálne prispeli a podieľali sa tak na úspešnom priebehu tejto akcie.


Mgr. J. Weinzettelová, koordinátorka projektu Škola podporujúca zdravie

Téma TASR