Deň otvorených dverí na ZŠ Bernolákova

Branislav Jakab, 12. apríla 2018 8:01

Deti sa preniesli do vesmíru a navštívili prváckeho kamaráta KUKA pomocou interaktívnej tabule a interaktívnym perom mu pomohli čítať písmenká.

Deň otvorených dverí v ZŠ Bernolákova Foto: Branislav JakabŠurany 12. apríla (SkolskyServis.sk) - V piatok 6. apríla 2018 sa v popoludňajších hodinách na Základnej škole na Bernolákovej ulici v Šuranoch konal Deň otvorených dverí. „Učitelia si spolu so žiakmi nižších ročníkov pre budúcich prvákov pripravili zaujímavý program. Zišli sme sa v športovej hale, ktorá rodičov aj deti očarila svojou veľkosťou a čistotou. Deti s rodičmi sa pohodlne usadili, pozreli si moderný tanec, ktorý si pre nich pripravili žiačky prvého a druhého ročníka. Deťom sa veľmi páčil, tak sa pridali a spolu s pani učiteľkou si zatancovali rozcvičku.“ informovala nás Mgr. Erika Zajíčková, učiteľka. Roztancovaní si zacvičili na pripravenom atletickom náradí, kde preskakovali, obiehali kužele, hádzali do diaľky veľké šípky a súťažili.

Hrali sa na ozajstných prvákov
Po športových aktivitách sa deti spolu s rodičmi presunuli do jednotlivých tried, kde sa zahrali na skutočných prvákov. S pani učiteľkou sa preniesli do vesmíru a navštívili prváckeho kamaráta KUKA pomocou interaktívnej tabuli a interaktívnym perom mu pomohli čítať písmenká. „Spoločne si zopakovali vedomosti, ktoré sa naučili v škôlke a rodičia pozorne sledovali ich snaženie.“ povedala Zajíčková. V ďalšej triede si mohli vyskúšať prvé ťahy a písanie na interaktívnej tabuli pri kreslení ovečky, ktorú si potom aj naozaj s pomocou starších spolužiakov vytvorili z papiera. Deti sa ponorili do kreslenia, strihania a lepenia a zároveň si našli aj nových kamarátov, ktorí im s radosťou pomohli. „Rodičia pri čakaní na svoje deti v jednej z tried dostali základné informácie o fungovaní našej základnej školy, boli im predstavené učebnice a zošity, ktoré žiaci používajú, o pomôckach, ktoré budú potrebovať, aké krúžky môžu žiaci na našej škole navštevovať. Rodičia mohli v každej triede vidieť interaktívne tabule s ktorými deti pravidelne pracujú, biele bezprašné tabule, nový nábytok, pekné svetlé triedy a v neposlednej rade aj pekne a vkusne vyzdobené priestory našej školy“, pokračuje Zajíčková.

DOD sa vydaril
„Podľa usmiatych tváričiek detí a ich spokojných rodičov si myslím, že tento Deň otvorených dverí na ZŠ Bernolákovej bol vydarenou akciou a dúfam, že sme návštevníkov presvedčili o našich kvalitách a prednostiach a budeme sa tešiť na spoluprácu“, dodala na záver.


Téma TASR