Deň otvorených dverí do stredných škôl

Veronika Černegová, 23. novembra 2017 12:24

Všetky školy si dali námahu ukázať nám ich školu v plnej kráse, či už ochutnávkou nápojov a dezertov, darčekmi, módnou prehliadkou.

Havaj 23. novembra (SkolskyServis.sk) - Dňa 16.11.2017 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí do stredných škôl. Hlavným organizátorom výborne zorganizovaného podujatia bola ZŠ Mlynská Stropkov. V tento deň sme sa aj my stali jej hosťami.
16.11.2017 Deň otvorených dverí do stredných škôl v ZŠ Mlynská Stropkov. Foto: Anna Komišáková

Učitelia stredných škôl so svojimi študentmi nám predstavovali svoje školy. Dozvedeli sme sa od nich čím sú výnimočné. Chceli, aby sme trochu do nich nahliadli a porozmýšľali, či by nás v budúcnosti niečo podobné bavilo. Boli tam školy z okresu Stropkov a Svidník, ale našli sa tam aj školy z trochu väčšej vzdialenosti ako sú Giraltovce, Prešov a Košice. Hneď ráno sme sa rozdelili do šiestich skupín a po asi pol hodine sme sa presúvali s celou skupinou do inej triedy na prezentáciu danej strednej školy. Ako prvú školu moja skupina navštívila Spojenú školu Svidník, ktorej prezentácia bola jedna z najlepších. Študenti nás zaujali svojou činnosťou, prácou a aj oceneniami vďaka reprezentácii školy v rôznych súťažiach. Po nej nasledovala Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána Svidník, kde sme sa oboznámili nielen s možnosťami štúdia, ale aj s poskytovaním 1. pomoci a zdravotníckej starostlivosti. SOŠ arm. gen. L. Svobodu zo Svidníka nás zaujala krátkym animovaným filmom, ktorý vytvorili šikovní študenti ich školy. Stredná priemyselná škola Svidník predviedla peknú módnu prehliadku, žiacke práce a možnosti ako počas štúdia objaviť krajiny Európy. Informácie o technických odboroch poskytli SOŠ elektrotechnická Stropkov, SOŠ technická Košice, SPŠ stavebná Prešov. O študijných aj umeleckých odboroch sme sa dozvedeli od SOŠ podnikania Prešov a na chutných nápojoch sme si pochutili vďaka barmanom zo Súkromnej SOŠ Giraltovce.

Vďaka takémuto skvelému podujatiu sme sa mali možnosť dozvedieť kam ďalej, ako pokračovať v štúdiu. Všetky prezentované školy si dali námahu ukázať nám ich školu v plnej kráse či už ochutnávkou nápojov a dezertov, darčekmi, módnou prehliadkou, kurzom 1. pomoci a rôznymi letáčikmi. Za to im veľmi pekne ĎAKUJEME!
Osobitné poďakovanie patrí vedeniu ZŠ Mlynská Stropkov za prijatie a hlavnej organizátorke skvelého podujatia Mgr. Viere Cimbalovej za celodennú starostlivosť. Do stretnutia na strednej škole!Veronika Černegová, 9. ročník,
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Téma TASR