Deň narcisov v Kráľovej nad Váhom

RZ pri ZŠ Kráľová nad Váhom, 18. apríla 2018 11:10

Malí dobrovoľníci zo Základnej školy v Kráľovej nad Váhom sa už po ôsmykrát rozbehli rozdávať kvietky narcisu.

Foto: ZŠ Kráľová nad Váhom


Kráľová nad Váhom 16. apríla (SkolskyServis.sk) - Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa v piatok 13. apríla 2018 uskutočnil už po 22-krát. Symbolom tohto dňa je žltý narcis, ktorý symbolizuje jar a nádej. Pripnutím kvietka narcisu – kvietka ľudskosti – vyjadrujeme v tento deň spoluúčasť s onkologickými pacientmi a úsilie pomáhať im. Dávame im nádej, že nie sú vo svojom ochorení sami a ich boj sa týka nás všetkých.

Každý, kto si v tento deň pripol malý kvietok narcisu na svoj odev, vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Foto: ZŠ Kráľová nad Váhom


Malí dobrovoľníci zo Základnej školy v Kráľovej nad Váhom sa v tento deň už po ôsmy krát rozbehli rozdávať kvietky narcisu, úprimné úsmevy a zbierať dobrovoľné finančné prostriedky do pokladničky.

Neodradilo ich ani daždivé počasie a počas 1,5 hodiny sa im podarilo vyzbierať 269, 74€. Ďakujeme pani riaditeľke Janke Poláčekovej, že aj takouto cestu rozvíja v našich deťoch pocit spolupatričnosti, solidarity a ochotu pomáhať chorým ľuďom v duchu myšlienky S. Radiča „Nemusíš byť každý deň hrdinom, stačí, ak ostaneš každý deň človekom.“

Foto: ZŠ Kráľová nad Váhom


RZ pri ZŠ Kráľová nad Váhom

Téma TASR