Dekanátne kolo Biblickej olympiády

Ľubomír Baloga, 14. apríla 2017 8:18

Víťazom dekanátneho kola Biblickej olympiády v ZŠ svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch sa stalo družstvo ZŠ Školská Spišské Podhradie, ktoré obhájilo víťazstvo z minulého roku.

Spišské Vlachy 14. apríla (SkolskyServis.sk) - Biblickú olympiádu by sme pokojne mohli nazvať súťažou, v ktorej je víťazom každý, kto sa jej zúčastní. Cieľom súťaže je, aby si súťažiaci čítaním a štúdiom Svätého písma upevnili svoju vieru a vzťah s Bohom. Zároveň je to súťaž v pravom zmysle slova. Žiaci v nej majú preukázať svoje vedomosti, preto má svoje pravidlá, ocenenie, víťazov a pod.

Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Spišských Vlachoch Foto: Ľubomír Baloga


Každý školský rok sú predmetom Biblickej olympiády vybrané knihy alebo konkrétne kapitoly zo Svätého písma. Tento školský rok zo Starého zákona boli vybrané: Kniha Genezis (kapitoly 1-11), Kniha Sudcov a Kniha proroka Daniela (kapitoly 1-6 a taktiež 13-14). Z Nového zákona je to List Efezanom. Spoločnou témou týchto vybraných častí je Zápas o pravé hodnoty. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Konferencia biskupov Slovenska, prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra a diecéznych katechetických úradov. V našej Spišskej diecéze je týmto príslušným orgánom Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Naša diecéza je rozčlenená na štrnásť dekanátov, preto pri organizácii dekanátnych kôl spolupracuje s konkrétnymi inštitúciami v príslušnom dekanáte.

Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Spišských Vlachoch Foto: Ľubomír Baloga


Základná škola svätého Jána Krstiteľa je už niekoľko rokov spoluorganizátorom dekanátneho kola Biblickej olympiády v dekanáte Spišské Podhradie. Teší nás, že aj tento rok sme u nás 21. marca 2017 mohli privítať súťažiach, ktorí reprezentovali svoje školy, postúpiac zo školských kôl.

Tento rok súťažili: ZŠ Komenského 6 Spišské Vlachy, ZŠ Palešovo nám. Spišské Podhradie, ZŠ Spišský Hrušov, ZŠ Školská Spišské Podhradie a ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy.

Nad priebehom súťaže dozerala porota v zložení: správca farnosti Spišský Hrušov PaedDr. ThLic. Richard Ondáš – predseda poroty, Mgr. Marta Fukasová (s. M. Chantal) a Mgr. Eugénia Rybárová. Víťazná škola ZŠ Školská Spišské Podhradie bude reprezentovať náš dekanát na diecéznom kole. Družstvo našej školy v zložení Michaela Múdra (VII.B), Mária Šiškovičová (VI.B) a Matúš Blaščák (VI.A) skončilo celkovo na štvrtom mieste. Aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo postúpiť, víťaznej škole ZŠ Školská Spišské Podhradie držíme prsty, aby sa im dobre darilo v diecéznom kole. To sa uskutoční 25. apríla 2017 v Spišskej Kapitule.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac