Dejepisný kvíz

Školský servis, 16. októbra 2012 14:44

Kým odpovedali druhí, dobre sme počúvali a dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, napr. že náš erb má 700 rokov

Foto:


Kráľovský Chlmec 16. októbra (TASR) - V septembri sme sa zúčastnili s mojou spolužiačkou Martinou Chlebecovou dejepisného kvízu. Boli tam žiaci zo všetkých tried. My sme zastupovali 5. A. Najprv sme mali test. Bolo v ňom 16 otázok o našom meste. Keď sme ho napísali, tak sa nás pani učiteľka T. Dajková pýtala ešte na veľa vecí, ktoré sa týkali Kráľovského Chlmca. Kým odpovedali druhí, dobre sme počúvali a dozvedeli sme sa rôzne zaujímavosti, napr. že náš erb má 700 rokov. Pani učiteľka nám porozprávala aj zaujímavé príhody z histórie mesta. Súťaž sa mi veľmi páčila a na budúci rok by som chcel tiež súťažiť.

Martin Kasinec, 11 rokov, Základná škola L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Téma TASR