Čitateľský kútik na Spojenej škole vo Svidníku

Anna Lažová, 24. januára 2019 8:56

Učitelia Spojenej školy vo Svidníku pripravili pre žiakov v priestoroch chodby čitateľský kútik, kde môžu tráviť voľné chvíle počas prestávok alebo v popoludňajších hodinách relaxovať čítaním kníh.

Svidník 24. januára (SkolskyServis.sk) - Čitateľský kútik slávnostne otvorila pani riaditeľka RNDr. Mária Makutová a spolu so zástupkyňami ZŠ a SŠ prečítali úryvok zo zaujímavej knihy Naša mama je bosorka od Gabriely Futovej.
Každý týždeň si žiaci v čitateľskom kútiku nájdu aj novú hádanku. Ak správne odpovedia, čaká na nich lákavá odmena. Čitateľský kútik môžu žiaci využívať aj počas hodín čítania.

Čitateľský kútik Foto: Mgr. Anna Lažová


Možno práve toto je cesta, ako pritiahnuť deti k čítaniu a rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a tvorivosť. K jej zvýšeniu môžu prispieť aj tí, ktorí venujú školskému čitateľskému kútiku prečítané, použité, ale aj nové rozprávkové knihy, encyklopédie alebo časopisy. Veríme, že príjemným oddychom v čitateľskom kútiku sa budú napĺňať slová, ktoré povedal Andé Maurois: „Čítať peknú knihu je nepretržitý dialóg, v ktorom kniha hovorí a naša duša odpovedá.“

Čitateľský kútik Foto: Mgr. Anna Lažová

Téma TASR