ZŠ s MŠ Sedlice - Cesty objaviteľov

Mgr. Natália Rimáková, 21. marca 2019 10:02

Na geografii sme sa zamerali na objaviteľov, bez ktorých by sme nepoznali svet.

Piataci zo ZŠ s MŠ Sedlice sa počas hodín geografie zamerali aj na objaviteľov vzdialených krajín, bez ktorých by sme nepoznali Ameriku, Austráliu, Áziu, Afrik Foto: ZŠ Sedlice


Sedlice 21. marca (SkolskyServis.sk) - Piataci zo ZŠ Sedlice sa počas hodín geografie zamerali aj na objaviteľov vzdialených krajín, bez ktorých by sme nepoznali Ameriku, Austráliu, Áziu, Afriku či oba PÓLY. Nevedeli by sme viac o VESMÍRE či najvyšších miestach SVETA. Týchto odvážnych ľudí nám žiaci 5.A priblížili prostredníctvom exponátov, plagátov, tajničiek, hier a hovoreného slova. Pani učiteľka Rimáková pripravila k danej téme krátke video a rozprávku o Marcovi Polovi.

Mgr. Natália Rimáková (ZŠ s MŠ Sedlice)

Som učiteľka v ZŠ s MŠ Sedlice. Naša škola je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

Téma TASR