Centrum rozvoja folklóru v Rabčiciach

Beáta Ľubová, 4. júla 2017 7:05

Výučba regionálnej výchovy a spoznávanie tradičnej ľudovej kultúry v ZŠ s MŠ Rabčice 194 sa uskutočňuje s podporou Nadácie VÚB v novovybudovanom Centre rozvoja folklóru.

Foto: ZŠ s MŠ Rabčice


Rabčice 4. júla (SkolskyServis.sk) - Centrum rozvoja folklóru (CRF) umožní aplikáciu historických regionálnych ukážok do edukačného procesu.
CRF pozostáva:
- z vybudovanej knižnice Mila Urbana v priestoroch školy,
- z Pamätnej izby Rabčického folklóru, v ktorej sú umiestnené pôvodné goralské kroje a predmety tradičnej ľudovej tvorby,
- z vybudovaného pódia k realizácií folklórnych vystúpení.


Plán aktivít CRF na najbližšie obdobie:

9.7. 2017 Klenoty goralského folklóru

8.9. 2017 Folklórne pásmo: Rafačky

6. 10. 2017 Piesne spod Babej Hory
Foto: ZŠ s MŠ Rabčice


Foto: ZŠ s MŠ Rabčice


Viac informácii o činnosti CRF získate na emailovej adrese zsrabcice.projekt@gmail.com

Podrobnejšie informácie o aktivitách budú zverejňované na webovej stránke ZŠ s MŠ Rabčice 194.

Ďakujeme Nadácii VÚB za grantovú podporu.

Beáta Ľubová (ZŠ s MŠ Rabčice 194)

Koordinátorka projektových aktivít - ZŠ s MŠ Rabčice 194.

Téma TASR