Celoslovenské kolo súťaže Mladý záhradkár

Školský servis, 7. novembra 2012 11:22

V prvej časti riešili účastníci prírodovedný test, v praktickej časti s azapotili pri určovaní záhradných a izbových rastlín podľa listov, kvetov a plodov

Kráľovský Chlmec 7. novembra (TASR) - Celoslovenské kolo súťaže Mladý záhradkár sa konalo v Piešťanoch 3. októbra. Zo Základnej školy v Kráľovskom Chlmci sa zúčastnili traja žiaci – Sebastián Gonda a Alexander Czap zo 6. A triedy a Angelika Rešková zo 7. B. Sprevádzala ich pani učiteľka K. Juhászová a pán Ragan, člen revíznej komisie ZOS SZZ v Kráľovskom Chlmci.
Súťaž trvala dva dni. Cestovali sme vlakom a cesta bola veľmi dlhá, lebo sme mali kvôli poruche polhodinové meškanie. Ubytovali nás v internáte Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Okrem stravy sme mali zabezpečenú aj dopravu na miesto konania súťaže. Samotná súťaž sa konala 4. októbra. My traja sme boli v prvej kategórii – deti od 10 do 12 rokov. V prvej časti sme mali prírodovedný test, ktorý nebol veľmi náročný. Oveľa viac sme sa zapotili pri praktickej časti – určovaní záhradných a izbových rastlín podľa listov, kvetov a plodov. S našim umiestnením sme boli spokojní. Sebastián bol piaty, Angelika dvanásta a ja som sa umiestnil na sedemnástom mieste na Slovensku. Všetci sme mali obrovskú radosť z nášho úspechu. Dostali sme preukaz mladého záhradkára a veľa ďalších cien.
Po súťaži ma ocko zobral na výstavu ľudského tela – The human body na výstavisku v Inchebe. Vystavené časti ľudského tela sa mi páčili a veľa som sa o ňom naučil.

Alexander Czap, 12 rokov, Základná škola L. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec

Téma TASR