Budúci prváci sa do školy tešia

PaedDr.Jaroslava Koníčková, 11. februára 2013 8:10

Prvý februárový týždeň sa uskutočnil zápis žiakov aj do ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade.

Liptovská Osada 11. februára (TASR) - Mesiac február je typický i zápisom budúcich prvákov do základných škôl. Formou hry, rozhovorov s budúcimi učiteľmi, kresbou a vypracovaním úloh v pracovných listoch preukazujú deti svoje schopnosti, zručnosti a pripravenosť pre vstup do základnej školy. Je toho dosť, čo by predškoláci mali zvládnuť. Musia spĺňať spoločenské, telesné i psychické predpoklady.
Foto: Jaroslava Koníčková

Odborníci hovoria, že najdôležitejšie zo všetkého je učiť deti zodpovednosti. Len tak ich totiž dokážeme motivovať k činnosti a k plneniu úloh. Ak deti nevedieme k zodpovednosti, dosiahneme u nich nechuť k akejkoľvek činnosti, teda aj k plneniu úloh v škole. Školu dieťa bude nenávidieť, pretože sa v nej od neho čosi vyžaduje. Domáce úlohy budú každodenným trápením, pretože nepochopí, že odrazu niečo musí urobiť. Dieťaťu treba dávať jednoduché úlohy už od malička. Nech sa občas niečo naučí naspamäť, nech rieši tvorivé úlohy a hlavne, nech sa múdro hrá. Odmenou nám bude, že si školu obľúbi a nebude preňho čímsi úplne novým a ťažko zvládnuteľným.
Dnešné deti sa väčšinou na školu veľmi tešia a veľa toho už pred vstupom do nej vedia. Mnohé dokonca i súvisle čítať či riešiť zložité situácie. Poprajme im teda, nech je pre nich škola príťažlivá a zaujímavá nielen v ranom období detstva, ale počas celej školskej dochádzky.PaedDr. Jaroslava Koníčková


PaedDr.Jaroslava Koníčková (Základná škola s materskou školou Liptovská Osada)

Som učiteľka. Okrem učenia rada píšem, vymýšľam rôzne učebné pomôcky (návrhy vyučovacích hodín, pracovné listy, prezentácie) a spolu so žiakmi sa venujeme tvorbe kultúrnych programov, recitácii a pod. Viac na: www.slovenskyjazyk.com

Téma TASR