Blahoslavený Titus Zeman na dosah

Ľubomír Baloga, 11. januára 2018 10:08

Žiaci, učitelia i zamestnanci ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch si mohli priamo v škole uctiť relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, ktorého sviatok slávime 8. januára.

Žiaci, učitelia i zamestnanci ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch si mohli priamo v škole uctiť relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, ktorého sviatok slávime 8. januára. Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Spišské Vlachy 11. januára (SkolskyServis.sk) - Ešte koncom novembra 2017 navštívil katolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg František Fudaly Základnú školu svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Témou stretnutia bola úcta k svätým a blahoslaveným. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše za účasti mladších i starších žiakov. František Fudaly v kázni pripomenul mučeníctvo mnohých kresťanov. Poukázal na to, že mučeníctvo nepatrí len do histórie prvotnej Cirkvi. Kresťania trpeli a zomierali za svoju vieru aj na Slovensku. Osobitne poukázal na osobu slovenského saleziána Titusa Zemana, mučeníka z obdobia komunizmu, ktorý bol koncom septembra 2017 vyhlásený za blahoslaveného. Po skončení svätej omše si mohli žiaci, učitelia a zamestnanci školy osobne uctiť relikvie tohto slovenského blahoslaveného. Nasledovala beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka, počas ktorej František Fudaly ešte bližšie priblížil tému úcty k svätým, proces vyhlásenia za svätého, význam svätých patrónov či úctu k relikviám, čiže pozostatkom svätých.

SVÄTÝ – uctievaný ako svätý v celej Cirkvi na celom svete
BLAHOSLAVENÝ – uctievaný ako svätý v miestnej cirkvi, len na istom území

TRI STUPNE RELIKVIÍ SVÄTÝCH
prvý stupeň – telesné pozostatky svätcov (kosti, vlasy alebo krv)
druhý stupeň – časti odevu svätých
tretí stupeň – veci, ktoré používali alebo sa ich dotýkali

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR