Zo súperiek spoluhráčky

Ľubomír Baloga, 12. februára 2019 13:34

Školské kolo Biblickej olympiády – v tejto fáze súťaže je dôležitá nielen výhra, ale aj to, aby súperi mali čo najviac vedomostí.

Biblická olympiáda v ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Spišské Vlachy 12. februára (SkolskyServis.sk) - Biblická olympiáda je postupová súťaž, ktorá má päť kôl. V triednom a školskom kole súťažia jednotlivci. Z tých najlepších v školskom kole sa potom vytvorí trojčlenný tím. Ten ďalej reprezentuje školu v dekanátnom (okresnom) kole. Ak v ňom súťažiaci uspejú, v tímovej spolupráci pokračujú v diecéznom (krajskom) kole, prípadne v celoslovenskom finále. V Základnej škole svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch súťažilo v školskom kole 24 žiakov. Celkovou víťazkou sa stala piatačka Júlia Dolnačková (V. B). Na druhom mieste sa umiestnila Timea Kicková (VII. tr.) a tretia skončila Mária Šiškovičová (VIII. B). Vzhľadom na špecifikum súťaže sa teraz zo súperiek stávajú spoluhráčky. Vytvorili tím, ktorý bude reprezentovať školu v dekanátnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.

Biblickú olympiádu riadi Komisia pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prostredníctvom Katolíckeho pedagogického a katechetického centra (KPKC) a Diecéznych katechetických úradov (DKÚ). V osobitných kategóriách súťažia žiaci druhého stupňa ZŠ a stredoškoláci. Cieľom Biblickej olympiády je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Každý rok sú jej obsahom vybrané knihy Svätého písma. Tohtoročným predmetom súťaže sú dve knihy zo Starého zákona (Kniha Rút a Prvá kniha kráľov) a Evanjelium podľa Matúša z Nového zákona. Spoločnou témou vybraných kníh je Vernosť Pánovi.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR