Beseda k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie: MOC verzus PRAVDA

Ľubomír Baloga, 18. apríla 2018 10:27

Odkaz Sviečkovej manifestácie z roku 1988 rezonoval v marci aj v ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.

Spišské Vlachy 18. apríla (SkolskyServis.sk) - Medzi žiakov 8. a 9. ročníka zavítal Mgr. František Neupauer, PhD. - historik, učiteľ a publicista, autor a gestor projektu Nenápadní hrdinovia. Ešte pred samotnou besedou si žiaci pozreli zábery zo Sviečkovej manifestácie i osobné výpovede zaznamenané vo videoarchíve. František Neupauer vo svojom vstupe následne priblížil Sviečkovú manifestáciu – vznik myšlienky, požiadavky, prípravu a priebeh. Žiakom priblížil nielen samotnú Sviečkovú manifestáciu či jej prípravu, ale predovšetkým dôvody, ktoré k nej viedli – prenasledovanie a porušovanie náboženskej a občianskej slobody. Celkovú charakteristiku vtedajšieho režimu demonštroval na príkladoch cenzúry v médiách, uzatvorení hraníc, podriadenosti ZSSR či kolektivizácie. Moc v štáte mala v rukách KSČ, ktorá prenasledovala všetkých svojich skutočných i potenciálnych odporcov. Zdôraznil, že to bola predovšetkým doba plná zastrašovania a vydierania, vyhrážok, šikanovania, fyzického i psychického násilia. Totalitný režim šíril atmosféru strachu a nástojčivo sa snažil, aby sa ľudia báli.

Beseda k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie: MOC verzus PRAVDA Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Na príklade mnohých osobných svedectiev priblížil žiakom hrôzy tej doby a opísal, ako sa násilie dotýkalo konkrétnych ľudí. Žiakov upozornil na fakt, že hoci v databáze súdených je cca 70 000 ľudí, prenasledovanie a násilie sa dotýkalo aj tých, čo neboli priamo súdení, ale trýznení iným - rafinovaným spôsobom. Zo slov Františka Neupauera bolo cítiť jasný kontrast medzi snahou o udržanie si moci akýmikoľvek prostriedkami, zastrašovanie a prenasledovanie na strane KSČ a na strane prenasledovaných to bola vernosť pravde a túžba žiť autentický a hodnotný život.

Bližšie žiakom objasnil útlak a prenasledovanie Cirkvi vo vtedajšom Československu, resp. snahy o jej celkovú likvidáciu. Prezentoval život podzemnej cirkvi - tajné stretávanie sa a vykonávanie dnes bežných náboženských aktivít, ktoré však museli zostať utajené pred vtedajšou komunistickou štátnou mocou.

Beseda k 30. výročiu Sviečkovej manifestácie: MOC verzus PRAVDA Foto: Archív ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Žiakom citoval aj známy výrok Silva Krčméryho, ktorý povedal počas obhajoby pre súdom: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, nám stačí tá pravda. Lebo je väčšia a silnejšia ako moc. Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych.“

Nasledovala diskusia, počas ktorej mohli žiaci klásť doplňujúce otázky. František Neupauer zároveň predstavil prítomným žiakom projekt Nenápadní hrdinovia, jeho ciele i poslanie. Na záver žiakov povzbudil, aby naplno využívali svoje talenty a dary, aby žili v pravde a praktizovali apoštolát vzájomnej pomoci vo svojom najbližšom okolí.

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR