Astronómovia z Vrábeľ sú víťazi súťaže Čo vieš o hviezdach

Miroslav Mesaroš, 2. mája 2015 8:33

Astronómia - vynikajúci prostriedok na podchytenie prírodovedne nadaných žiakov.
Vráble 2. mája (SkolskyServis.sk) - Nadšení mladí astronómovia - žiaci Základnej školy Levická 903 vo Vrábľoch - sa zúčastnili krajského kola astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach v Nitre, ktoré sa konalo 28.apríla. Vynaložené úsilie prinieslo svoje plody a Matúš Miškovič (na fotografii vľavo) a Samuel Buranský získali 1. miesto i postup na celoslovenské kolo. Ďalší člen astronomického krúžku vo Vrábľoch, gymnazista Martin Max, bol úspešným riešiteľom a získal 4. miesto. Príprava astronómov je veľmi náročná. Okrem poznávania astronomických objektov, javov, ich vlastností a súvislostí sa mladí astronómovia venujú i špeciálnemu štúdiu matematiky a fyziky a informácie prednostne získavajú z anglických zdrojov. Preto spomínaným žiakom i ďalším členom krúžku patrí uznanie. Astronómia je vynikajúcim prostriedkom na podchytenie prírodovedne nadaných žiakov a poskytuje atraktívnu a účinnú alternatívu pre nezmysluplné alebo dokonca škodlivé trávenie voľného času.

Téma TASR