Ani informatika a ani programovanie nebolí

Spojená škola Tilgnerova, 29. mája 2018 11:58

Programovanie v Imagine.

Ani informatika a ani programovanie nebolí Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Bratislava 29. mája (SkolskyServis.sk) - Na hodinách informatiky sme s našou výbornou učiteľkou pani Bodlákovou začali preberať po prvýkrát programovanie v Imagine. Programovanie sa učíme tak, že komandujeme korytnačku. To sa nám páči. Najprv sme sa naučili úplne základy ako sú príkazy (ako pohnúť korytnačku dopredu, vzad, vľavo...). Za úlohu bolo napríklad vytvoriť štvorec, kruh a iné. Museli sme napísať postupnosť príkazov pre korytnačku, aby chápala ako má nakresliť štvorec ako kruh. Niektorí si to kreslili na papier, iní úplne v pohode na dlážku na chodbe kriedou a potom chodili po čiare a hrali sa na korytnačku. Na jednej hodine sme si ukázali, že môžeme vytvárať tlačidlá, posúvače a prepínače. To nám naozaj uľahčilo prácu, lebo nám príkaz stačilo napísať len raz do tlačidla a potom nám stačilo len kliknúť. Potom keď sme už vedeli všetky tieto veci výborne ovládať, pustili sme sa do hlavnej úlohy. Touto úlohou bolo premeniť Imaginovské plátno na skicár. Mňa s mojím kamarátom Oliverom to začalo veľmi baviť a tak sme si doma našli na internete rôzne návody a pracovali sme popredu. Najprv sme korytnačku „prezliekli“ za nakreslené pero. Lepšie sa nám to hodilo do úlohy ako kreslenie s korytnačkou. Pero sme upravili v grafickom editore LogoMotion a tak sa nám aj pri otáčaní korytnačky aj ono otáčalo. Spravili sme si tlačidlá na spravenie bodu okolo pera, tlačidlá na zmenenie farby pera, tlačidlo na vyplnenie pozadia a mnoho viac. Nakoniec pani učiteľka nás doslova šokla. Museli sme pri projekčnom plátne zhodnotiť, čo sme robili, a ako sa nám darilo. Rozprávať o tom bolo náročné. Mohli sme pri prezentácii použiť pán Tau – dáždnik pani učiteľky, ktorý používa ako ukazovadlo. To nám pomohlo.

Celú triedu to bavilo a tešíme sa na to čo nové sa naučíme z Imaginu na budúci rok.

Ani informatika a ani programovanie nebolí Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Ani informatika a ani programovanie nebolí Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Ani informatika a ani programovanie nebolí Foto: Mgr. Silvia Bodláková


Jakub Kučerák a Oliver Hrubý z 5.D, Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava

Téma TASR