Aj matika súvisí so všetkým

Šimon Giertl, 22. decembra 2017 11:07

Na hodine matematiky sme dostali pracovný list, kde sme si okrem matematiky precvičili aj vedomosti z geografie.

Foto: Silvia Bodláková


Bratislava 22. decembra (SkolskyServis.sk) - Zopakovali sme si, kde je ktoré mesto. Trošku sme sa poučili o Slovensku. Vyzeralo to ako slepá mapa, no pri čiernych bodkách boli rôzne čísla. Vyzeralo to trochu záhadne. Pod mapou bol text. Tak sme postupne zistili porovnávaním a delením, že Košice majú asi 238725 obyvateľov. Ako detektívi sme popísali aj ostatné mestá. Slovensko sme farebne rozdelili na Západ, Stred a Východ. Prekvapilo ma, že Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku svojim počtom obyvateľov, ale zatiaľ som sa v ňom nikdy ani nezastavil. Pani učiteľka s nami pracovala na projekčnom plátne a v Skicári vyfarbovala a riešila úlohy, ktoré sme mi robili do papiera. Provnávali sme veľké prirodzené čísla, orientovali sa na papieri. Jednu úlohu som si mohol urobiť aj ja na počítači. Tak sme mali aj matiku aj geografiu aj informatiku v jednom. Ako hovorieva naša učiteľka ako káva 3 v 1, ale lepšie. Táto práca sa mi páčila, pospomínal som si, ktoré mestá som už navštívil (okrem toho, že v Bratislave bývam) - Komárno, Trenčín, Banská Bystrica a Košice. Cez niektoré mestá som len prechádzal.

Foto: Silvia Bodláková


Foto: Silvia Bodláková


Šimon Giertl, 5.C, Spojená škola Tilgnerka, Bratislava

Téma TASR