3. ročník fotosúťaže na počesť pána fotografa Gy. Tóthpála

Laura Nagyová, 8. novembra 2018 13:18

Každým rokom pribúda do súťaže viac fotografov.

3. ročník fotosúťaže na počesť pána fotografa Gy. Tóthpála Foto: Mgr. Mária Hriciková


Kráľovský Chlmec 9. novembra (SkolskyServis.sk) - Vedenie mesta Kráľovský Chlmec vyhlásilo aj v tomto roku už 3. ročník fotosúťaže na počesť pána fotografa Gyulu Tóthpála. Fotografie sa posielajú do konca júna, ale termín sa v tomto roku predĺžil až do septembra. Prihlásilo sa až 86 súťažiacich v štyroch vekových kategóriách od 7 rokov do dospelého veku. Prišli aj súťažiaci z Budapešti. Spolu bolo zaslaných vyše 250 fotografií, lebo každý mohol poslať iba 3 zábery. Téma bola ľubovoľná. Ale najviac fotiek bolo o prírode Medzibodrožia. Vyhodnotenie sa konalo 25. 10. 2018 v sále mestského úradu.

Žiaci zo ZŠ v Kráľovskom Chlmci sa tejto súťaže zúčastnili každý rok. O zaslanie záberov sa postarala pani učiteľka Hriciková, V tomto roku sa prihlásila do súťaže aj ona. Aj sa s nami pri vyhodnotení odfotografovala. Nás, žiakov, bolo 12 – E. Pandyová, L. Liszkaiová, V. Baloghová, V. Dorkóová, J. Gérešiová, Sz. Eszenyi, N. Juhászová, A. Balogh, L. Krajnyik, E. Godzsáková, V. Gačová a G. Tarová. Potešilo nás, že v prvej kategórii vyhrala 3. miesto J. Gérešiová a v druhej tiež 3. miesto – E. Pandyová. Dostali diplom a vecné dary od organizátorov. Ostatní tiež majú diplom a katalóg, v ktorom má každý uverejnenú najlepšiu fotku. Ceny odovzdal pán primátor Ing. K. Pataky. Z týchto fotiek bol urobený aj veľký panel. Boli sme radi, že dve tretiny fotografií na ňom boli od našich žiakov.

Na vyhodnotení víťazov sme sa cítili dobre. Už teraz chystáme fotografie do štvrtého ročníka fotosúťaže, ktorá bola vyhlásená v budúcom roku.
Text: Redaktor junior TASR Laura Nagyová, 8. C Foto: Mgr. Mária Hriciková
web stránka mesta Kráľovský Chlmec

Laura Nagyová (Základná škola, Ľ. Kossutha 56, Kráľovský Chlmec)

Moje záľuby sú:hudba,spievanie,čítanie článkov,fotografovanie. Chcela by som byť lekárkou.

Téma TASR