25 rokov školského časopisu SRDCE

ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. a Mgr. Lucia Balogová, 2. januára 2018 11:26

Školský časopis SRDCE oslavuje 25 rokov od vydania prvého čísla na Vianoce v roku 1992.

Spišské Vlachy 2. januára (SkolskyServis.sk) - Školský časopis SRDCE vydáva ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Škola začala pôsobiť v septembri 1992 a prvé číslo časopisu bolo vydané hneď na Vianoce v tom istom roku. Odvtedy sa vydáva nepretržite už 25 rokov - pravidelne trikrát počas školského roka (Vianoce, Veľká noc a prázdninové číslo na koniec školského roka).
25 rokov školského časopisu SRDCE Foto: ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Na jeho tvorbe sa podieľa najmä učiteľská redakčná rada a kolektív žiakov navštevujúcich záujmový útvar SRDCE- malý novinár. Prispievateľmi sú aj ďalší žiaci a učitelia, zamestnanci školy či rodičia. Jeho obsah tvoria pravidelné rubriky i príležitostné príspevky: duchovné príhovory, spravodajstvo, rozhovory, tematické a náučne články, literárna tvorba, oddychové strany na voľný čas a pod. Príležitostne sú vydávané rôzne prílohy či špeciálne vydania. Od školského roku 2009/2010 vychádza pravidelne na začiatku septembra aj SRDCE info - jednoduché bulletinové vydanie časopisu so základnými informáciami súvisiacimi so začínajúcim školským rokom. V školskom roku 2013/2014 sa začala časť časopisu publikovať v anglickom jazyku s názvom THE HEART. Vzniká v spolupráci s vyučujúcimi anglického jazyka, je jeho súčasťou a zároveň tvorí samostatný anglický celok. Učitelia a žiaci z redakčnej rady popri tvorbe školského časopisu prispievajú aj do tlačových agentúr TASR – školský servis či TK KBS. Zúčastnili sa exkurzií v rôznych médiách (TV LUX, Rádio LUMEN, KORZÁR) a v novembri 2015 absolvovali kurz mediálnej školy s názvom Mediálna aktovka, organizovaný v spolupráci s Nadáciou Intenda. Časopis je vydávaný v tlačenej podobe, no na webovej stránke školy je dostupný aj v elektronickej verzii. Ako ďalší informačný nástroj je v súčasnosti využívaná aj sociálna sieť Facebook na priebežné uverejňovanie noviniek zo života redakcie.ThLic. Ľubomír Baloga, PhD. a Mgr. Lucia Balogová
SRDCE – školský časopis
ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy

Téma TASR