Bývalý rektor Katolíckej univerzity oslávil životné jubileum

František Trstenský, 12. januára 2018 6:58

V týchto dňoch sa významného životného jubilea dožíva prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., bývaly rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) v rokoch 2004-2008.

Boris Banáry Foto:
Ružomberok 12. januára (SkolskyServis.sk) - Pri tejto príležitosti napísal terajší rektor KU Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. jubilantovi pozdravný list, v ktorom okrem iného uvádza: „Úprimne a rád sa pripájam svojimi modlitbami i obetou sv. omše a to na Váš úmysel: za Vás a Vašich drahých. V nej pamätám na všetko potrebné pre Váš život, za pomoc v práci pre dobro druhých v krásnom povolaní, akým je bezo sporu Vaša služba hodnote daru života cez Vašu vedeckú prácu, ale hlavne v životnom povolaní ako manžela, pedagóga, priateľa... Osobitne pamätám a ďakujem za Vašu službu rektora KU v rokoch 2004-2008.“

Celé univerzitné spoločenstvo v Ružomberku sa pripája k blahoželaniam a jubilantovi vyprosuje potrebné Božie dary, zdravie, radosť a pokoj srdca.

Téma TASR