Život a zdravie žien v klimaktériu

Mária Lehotská, 13. októbra 2017 6:21

Dňa 5. októbra 2017 sa v priestoroch Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity konala celoslovenská konferencia pod názvom "Život a zdravie žien v klimaktériu".

Ružomberok 13. októbra (SkolskyServis.sk) - Podujatie bolo organizované v rámci projektu KEGA č. 029KU-4/2016 Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien. Počas konferencie odznelo jedenásť prednášok zameraných na jednotlivé aspekty starostlivosti o ženy v období klimaktéria a menopauzy s osobitným zameraním na problematiku psychosomatiky, psychoterapie, fyzioterapie, životného štýlu, meracích a hodnotiacich nástrojov kvality života sledovanej skupiny. Hlavní riešitelia prezentovali čiastkové výsledky pilotnej štúdie týkajúcej sa výskytu metabolického estrogén deficitného syndrómu v populácii slovenských žien. Organizátori s cieľom udržať stálu komunikáciu odborníkov v danej oblasti plánujú k interdisciplinárnej diskusii prizvať aj kolegov zo zahraničia.

Mária Lehotská (Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva)

Pôsobím na Katedre ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku ako odborný asistent. Píšem o dianí na FZ KU, predovšetkým o úspechoch študentov a zaujímavých odborných podujatiach.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR