Žilinskú univerzitu predstavia jej fakulty počas dní otvorených dverí

TASR, 29. januára 2019 13:14

ožnosti štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) predstaví jarná séria dní otvorených dverí (DOD) na jednotlivých fakultách, ktorá sa začala v utorok prezentáciou strojníckej fakulty.

Žilina 29. januára (TASR) – Možnosti štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) predstaví jarná séria dní otvorených dverí (DOD) na jednotlivých fakultách, ktorá sa začala v utorok prezentáciou strojníckej fakulty. TASR o tom informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
Foto: ŽU Žilina

Doplnila, že návštevníci DOD strojníckej fakulty sa dozvedia viac o študijných programoch a podmienkach prijatia. "Strojnícka fakulta ponúka možnosť nazrieť do laboratórií, učební a návštevníci uvidia aj zaujímavé fakultné projekty, na ktorých spolupracovali aj súčasní študenti," uviedla Slavíková.

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií bude 5. februára počas DOD informovať o možnostiach štúdia, podmienkach prijímacieho konania a uplatnení absolventov v odbornej praxi formou zaujímavej prezentácie a interaktívnych exponátov. "V prípade záujmu budú k dispozícii na nahliadnutie aj laboratóriá a učebne," dodala.

Na stavebnej fakulte predstavia moderné učebne, laboratóriá či informácie o štúdiu na DOD 6. februára. "O 10. a 13. hodine sa začnú prezentácie vzdelávacích a výskumných aktivít katedier a ústavov fakulty. Po celý čas sa návštevníkom budú venovať učitelia, výskumní pracovníci, študenti a aj absolventi," vysvetlila Slavíková.

Zástupcovia fakulty humanitných vied poskytnú všetky potrebné informácie o štúdiu a prijímacích konaniach počas DOD 8. februára.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva pripraví DOD 13. februára v priestoroch v centre Žiliny. "Už tradične sa návštevníci môžu tešiť aj na sprievodný program – simulovaný zásah hasičov, zdravotníkov a policajtov pri nehode, prehliadky hasičskej techniky či simuláciu krízových javov," podotkla Slavíková.

Fakulta riadenia a informatiky zoznámi návštevníkov s možnosťami štúdia na DOD 14. februára. "Okrem informácií o prijímacom konaní si fakulta pre záujemcov pripraví aj ukážky moderných laboratórií a predstavenie viacerých zaujímavých IT trendov. Pre tých, ktorí sa nemôžu dostaviť na fakultu, bude k dispozícii aj online deň otvorených dverí 13. marca v čase od 16. do 21. hodiny," upozornila Slavíková.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pripraví DOD 15. februára a bude informovať návštevníkov o študijných programoch a katedrách. "Ponúkne prehliadku priestorov fakulty a laboratórií, ktorými návštevníkov prevedú pedagógovia a súčasní študenti," dodala Slavíková.

Uchádzačov o štúdium bakalárskeho študijného programu stráž prírody a magisterského študijného programu alpínska a vysokohorská ekológia privíta Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine 3. apríla. "Záujemcovia získajú všetky potrebné informácie nielen o štúdiu, ale aj o ochrane vysokohorských ekosystémov," uzavrela Slavíková.
Téma TASR