Žilinská univerzita uzavrela partnerstvo so Spoločným výskumným centro

TASR, 5. marca 2019 14:40

Žilinská univerzita a Spoločné výskumné centrum Európskej komisie podpísali v pondelok zmluvu o partnerstve v oblasti spoločného doktorandského štúdia vo sfére modelovania v doprave a energetike.

Foto: ŽU Žilina


Žilina 5. marca (TASR) – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie (EK) podpísali v pondelok (4. 3.) zmluvu o partnerstve v oblasti spoločného doktorandského štúdia vo sfére modelovania v doprave a energetike. Podľa rektora UNIZA Jozefa Jandačku budú študenti doktorandského štúdia v rámci partnerstva spoločne vedení školiteľmi z oboch inštitúcií a budú mať možnosť absolvovať časť doktorandského štúdia na pracoviskách JRC.

"Podpísanie zmluvy má veľký význam z hľadiska ďalšej spolupráce s významnou vedecko-výskumnou organizáciou, akou je JRC. Dostávame sa z prostredia slovenskej vedy do prostredia celoeurópskej vedy, ktorá má výrazne lepšie zázemie a vybavenie. Predpokladám, že prácou doktorandov v rámci rôznych výskumných projektov sa posilní aj veda na našej univerzite. Naša výhoda je v tom, že študenti doktorandského štúdia budú pracovať na dôležitých európskych témach, ku ktorým sa v budúcnosti, predpokladám, pripojí aj naša univerzita v rámci svojho vedecko-výskumného potenciálu," povedal rektor UNIZA.

Generálny riaditeľ JRC Vladimír Šucha uviedol, že ide o prvú spoluprácu v doktorandskom štúdiu so slovenskou univerzitou. "Vyhlásili sme súťaž o najlepšiu univerzitu v šiestich témach. Prihlásilo sa viac ako 90 univerzít z celej Európy. Som veľmi rád, že UNIZA v hodnotení uspela a mohli sme podpísať dohodu. Dúfam, že čím skôr budeme mať jej doktorandov, ktorí u nás strávia nejaký čas. Vytvorí sa tým most medzi nami a UNIZA. Pevne verím, že to nebude len o doktorandoch, ale že aj školitelia a ďalšie projektové tímy nájdu spoločnú reč, spoločné záujmy pri odborných témach, ktoré sa týkajú energetiky, dopravy, ale v budúcnosti možno aj digitálnych technológií," doplnil Šucha.

Vysvetlil, že základným pilierom JRC je spolupráca. "Máme viac ako 1000 partnerstiev po celom svete. Partnerstvo s UNIZA nám pomôže napojiť sa na najlepších odborníkov a expertov, aby sme poznatky, ku ktorým sa prepracujú vedeckou činnosťou, mohli istým spôsobom spolu s nimi pretransformovať do lepších pravidiel v Európskej únii. V tomto prípade lepších pravidiel pre dopravu a energetiku," dodal Šucha.





Téma TASR