Zasadnutie Asociácie univerzít tretieho veku na KU RK

Martin Pinkoš, 21. marca 2018 14:52

V utorok 20. marca 2018 sa na pôde rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) konalo jarné zasadnutie Asociácie univerzít tretieho veku (ASUTV).

Zasadnutie Asociácie univerzít tretieho veku na KU RK Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 21. marca (SkolskyServis.sk) - Zasadnutie ASUTV sa uskutočnilo za účasti rektora KU prof. PhDr. Jozefa Jarába, PhD., prorektorky pre vzdelávanie KU doc. PhDr. Mgr. Heleny Kadučákovej, PhD., prezidentky ASUTV Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD., členov Univerzít tretieho veku na Slovensku a hostí.

Členov zasadnutia na úvod privítal rektor KU prof. PhDr. Jozef Jaráb, PhD., ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol predovšetkým etický význam činnosti univerzít tretieho veku. Následne bola prezentovaná správa UTV KU v Ružomberku, správa o činnosti a hospodárení ASUTV, revízna správa, štruktúra ukazovateľov výkonov členov UTV a schválený bol aj rozpočet na rok 2018. Popoludňajšia časť zasadnutia sa venovala inovácii komunikácie ASUTV s médiami, inštitúciami, odbornou a širokou verejnosťou, ktorej prvé kroky implementácie predstavila prezidentka ASUTV Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD. V rámci inovácie prístupu ASUTV k verejnosti boli prezentované jednotlivé kroky zmeny imidžu a to nie len v zmene loga ASUTV, ale aj orientáciou na online komunikáciu (napr. aktualizácia webovej stránky). Ako jedna z možností komunikácie s verejnosťou bol predstavený návrh na spoluprácu s vybranými ambasádormi, ktorí by boli verejnými šíriteľmi ideí UTV. Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. priblížila postup pri realizácii výskumnej štúdie na tému občianskej participácie obyvateľov 45+ na živote mesta („Age Friendly City“).

Záver zasadnutia bol venovaný prezentácii realizovaných vzdelávacích aktivít pre členov jednotlivých UTV za obdobie rokov 2016-2018 a návrhom plánovaných vzdelávacích aktivít.

Zasadnutie Asociácie univerzít tretieho veku na KU RK Foto: KU Ružomberok

Téma TASR