XV. ročník Študentskej umeleckej činnosti na KU RK

Martin Pinkoš, 17. apríla 2018 14:00

Katedra hudby PF KU v Ružomberku a EduArt o.z. Vás v dňoch 17. – 18. apríla 2018 pozývajú na XV. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť 2018.

Ružomberok 17. apríla (SkolskyServis.sk) - Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smer u (I., II. kategória) a študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. študentom septimy a oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú ZUŠ (III. kategória). Súťaž bude prebiehať v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev, štvorručná hra na klavíri.

Výkony mladých interpretov zo slovenských, českých, poľských, maďarských a ukrajinských univerzít, bude posudzovať medzinárodná porota. V kategórii hra na organe Prof. Stefan Baier, Dr hab. Józef Kotowicz a Mgr. art. David di Fiore. V kategóriách hra na klavíri a štvorručná hra na klavíri Prof. Mgr. art. Daniel Buranovský, ArtD., Prof. MgA. René Adámek a Mgr. Jakub Brawata. V kategóriách sólový spev, komorný spev Mgr. art. Mária Detvaj-Sedlárová, ArtD., MgA., Mgr. Iva Volavá a Mgr. art. Eva Plesníková, PhD.

Súčasťou podujatia bude Koncert porotcov, ktorý sa koná 17. 4. 2018 o 18. 00 v Organovej sieni KU v Ružomberku.

Foto:

Téma TASR