Workshop Inštitútu Ronalda Coasa na EU v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave, 13. decembra 2018 14:10

V týždni od 10. – 14. decembra 2018 sa v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave koná Ronald Coase Institute Workshop o inštitucionálnej ekonómii.

Foto: EUBA


Bratislava 13. decembra (SkolskyServis.sk) -

Toto prestížne podujatie je určené doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa analýzou formálnych a neformálnych ekonomických inštitúcii. Kvalitní učitelia z prestížnych univerzít vedú 25 účastníkov zo všetkých kontinentov k zdokonaleniu sa v prezentácii výsledkov vlastného výskumu. Ďalšou dôležitou črtou workshopu je interaktívna neformálna atmosféra, ktorá podporuje vzájomný networking študentov.


K úspešným slovenským absolventom workshopu patria mladí ekonómovia ako Martin Kahanec, Maroš Servátka, Zuzana. Brokešová, Martin Guzi, Dalibor Roháč a iní.


Podujatie je organizované v súvislosti s napĺňaním misie Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti podpory excelentného výskumu a zapojenia sa pracovníkov univerzity do sietí vynikajúcich univerzít.


Profesionálny tím z Ronald Coase Institue zahŕňa: • - Robert Aliber, University of Chicago, USA

 • - Douglas Allen, Simon Fraser University, Canada

 • - Alexandra Benham, Ronald Coase Institute, USA

 • - Lee Benham, Ronald Coase Institute / Washington University in St. Louis, USA

 • - Darin Hargis, Ronald Coase Institute, USA

 • - Gary Libecap, University of California Santa Barbara, USA

 • - John Nye, George Mason University, USA

 • - Maros Servátka, Macquarie Graduate School of Management, Australia

 • - Mary Shirley, Ronald Coase Institute, USA

 • - David Skarbek, Brown University, USA

 • - John Sullivan, George Mason University, USA

 • - Scott Wallsten, Technology Policy Institute, USA

Ekonomická univerzita v Bratislave (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Ekonomická univerzita v Bratislave predstavuje v súčasnosti najväčšiu univerzitu v SR, ktorá zabezpečuje na všetkých stupňoch štúdia komplexné a ucelené vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR