VŠ môžu získať granty na projekty na zvýšenie kvality vyučovania

TASR, 22. apríla 2018 8:35

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií.

Bratislava 22. apríla (TASR) – Všetky vysoké školy sa môžu zapojiť do grantového programu Kvalita vzdelávania s projektmi na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu na vysokých školách. Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
Foto: UPJŠ

"Grantový program Kvalita vzdelávania tento rok rozširujeme aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových organizácií a ich aktivity, v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac," uviedla manažérka Nadácie Tatra banky Zuzana Böhmerová, ktorá projekt organizuje.

Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií, ktorí "chcú vedieť viac", a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov.

Termín na prihlásenie projektov je do 15. júna. Nadácia na tento zámer vyčlenila 60.000 eur, pričom maximálna výška podpory pre jeden projekt je 5000 eur.
Téma TASR