Vysoká škola manažmentu podporuje výučbu vo všetkých programoch

Školský servis, 13. júna 2017 13:08

Umožňuje prípravu budúcich podnikových manažérov v súlade s koncepciou INDUSTRY 4.0.

Bratislava 13. júna (SkolskyServis.sk) - Vysoká škola manažmentu spolupracuje s praxou (najmä z oblasti IT a Automotive) a disponuje modernými informačnými systémami, ktoré sú určené na podporu výučby predmetov vo všetkých študijných programoch a zameraniach. To umožňuje prípravu budúcich podnikových manažérov v súlade s koncepciou INDUSTRY 4.0.

Foto:Asseco HELIOS Orange

VŠM má uzavretú licenčnú zmluvu so spoločnosťou Asseco Solutions, a. s. , a to na podnikový informačný systém (ERP) Asseco HELIOS Orange (všetky moduly, napríklad Ekonomika, Quality Management System, Document Management System, Výroba, Mzdy a personalistika, Obchod a marketing, Business intelligence, ...).
Na základe najnovšej iniciatívy sa vyučujúci odborných predmetov vzdelávajú v ERP Asseco HELIOS Easy formou školení a krátkodobých stáží priamo v prostredí praxe. Tak dokážu svojim študentom najlepšie priblížiť reálne požiadavky pri implementovaní IS.
Tento informačný systém využívajú študenti študijného programu Podnikový manažment a špecializácie Manažérstvo kvality v predmetoch Informačné systémy a Manažérske informačné systémy.

Asseco Wéčko

S firmou Asseco Solutions, a. s. je tiež uzavretá licenčná zmluva na informačný systém pre rozpočtové a príspevkové organizácie Asseco Wéčko (moduly Podvojné účtovníctvo, Mzdy, Evidencia a ďalšie).
Tento informačný systém využívajú študenti špecializácie Manažment neziskových organizácií, športu a kultúry.

ORACLE Academy

Sedem slovenských univerzít a VŠ je zapojených v súčasnosti do unikátneho programu firmy ORACLE. VŠM je členom ORACLE Academy od roku 2013. Vďaka efektívnemu kombinovanému vyučovaciemu systému sa mohli viacerí vyučujúci VŠM vzdelávať v oblastiach: Database Design and Programming with SQL, Database Programming with PL/SQL, Java Fundamentals, Java Programming. VŠM má vďaka tomu prístup k najmodernejším databázovým technológiám a študijným materiálom (napríklad Oracle e-learning, APEX - Oracle Application Express - prostredie pre tvorbu databázovo orientovaných webových aplikácií). VŠM postupne buduje tím IT špecialistov, schopných implementovať najmodernejšie informačné technológie a svoje znalosti do vyučovacieho procesu.
Zdroje Oracle Academy majú možnosť využívať študenti študijného programu Podnikový manažment a špecializácie Manažérstvo kvality.

PALSTAT s. r. o.

So spoločnosťou PALSTAT s.r.o. má VŠM od roku 2013 uzavretú zmluvu o spolupráci, v rámci ktorej majú študenti VŠM k dispozícii manažérsky informačný systém PALSTAT CAQ® (moduly Procesy, Systémový a procesný audit, Projekty, FMEA, MSA, SPC, Manažérstvo nezhôd, PPAP, Manažérstvo dokumentácie – QSD, Archív, Reklamácie, Vzdelávanie, Reporting a ďalšie). Spolu s ostatnými predmetmi podporuje prípravu manažérov kvality pre INDUSTRY 4.0.
Tento robustný systém je určený pre študentov špecializácie Manažérstvo kvality.

SkolskyServis.sk informovala Ing. Renata Janošcová, PhD., KMŠaIT

Téma TASRPoužívaním stránok SkolskyServis.sk súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac