Všetky tri lekárske fakulty sú pripravené prijať dodatočných študentov

TASR, 20. júla 2018 9:04

Lekárska fakulta UK v Bratislave prijme 40 dodatočných študentov do 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo.

Bratislava 19. júla (TASR) – Dekan fakulty Juraj Šteňo tak rozhodol ihneď po podpísaní zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá bude použitá na pokrytie nákladov na výučbu zvýšeného počtu študentov. "Toto rozhodnutie bolo schválené vo vedení fakulty a v predsedníctve Akademického senátu LF UK," dodala Kubíniová.
Ilustračné foto Foto: medikroka.sk

Dodatočné zvýšenie počtu študentov už potvrdili aj Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach a Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine. "Sme schopní v nasledujúcom akademickom roku prijať o 30 študentov viac na všeobecné lekárstvo a o desať viac na zubné. Prijatí budú, samozrejme, ďalší uchádzači s najvyšším počtom bodov," informovala Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ.

Lekárske fakulty reagujú na vyhlásenie predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer–SD), ktorý ich v piatok (13.7.) vyzval, aby do ďalšieho akademického roku prijali vyšší počet študentov, čím by sa v budúcnosti zmiernil nedostatok lekárov na Slovensku. Lekárske fakulty v Bratislave, Martine a Košiciach by mali dodatočne prijať 185 nových študentov všeobecného lekárstva a stáť to bude približne dva milióny eur.

Téma TASR