Trnavská univerzita:V.Lechta a F.Mikloško si prevzali čestné doktoráty

TASR, 13. novembra 2018 15:06

Z rúk rektora Mareka Šmida si čestné doktoráty prevzali Viktor Lechta a František Mikloško.

Trnava 13. novembra (TASR) – Trnavská univerzita (TU) v Trnave udelila v utorok na slávnostnom zasadnutí akademickej obce tituly doctor honoris causa dvom osobnostiam, ktoré sa pričinili o jej rozvoj a šírenie dobrého mena. Z rúk rektora Mareka Šmida si čestné doktoráty prevzali Viktor Lechta a František Mikloško.
Titul Lechtovi, významnému pedagógovi a logopédovi, škola udelila za celoživotné vedecké dielo, ktorým založil a sformoval vedecký a študijný odbor logopédia na Slovensku a položil základy inkluzívnej pedagogiky v strednej Európe.

Mikloškovi, slovenskému politikovi a disidentovi, bývalému predsedovi Slovenskej národnej rady a poslancovi Národnej rady SR, bol čestný doktorát udelený za prínos k vzniku Trnavskej univerzity a budovanie demokratickej Československej republiky a Slovenskej republiky po roku 1989, za doterajšiu prácu v oblasti náboženského, kultúrneho a politického života na Slovensku v období socializmu, angažovanie sa v oblasti ochrany ľudských, občianskych a náboženských práv. Informovala o tom Adriana Krupová z rektorátu TU.

Trnavská univerzita udelila počas svojej existencie od roku 1992 viac ako štyri desiatky čestných doktorátov slovenským i zahraničným osobnostiam. Vlani bol ocenený slovenský historik a vedec Richard Marsina, v roku 2016 si titul prevzali bývalý rektor Peter Blaho a arcibiskup Cyril Vasiľ. Medzi držiteľmi z predchádzajúcich rokov sú i mená, ako Anton Neuwirth, Silvester Krčméry, Vladimír Jukl, kardinál Franz Kőnig (všetci v roku 1998), Anton Srholec (1999), Kazimierz Popielski (2001), Marián Kuffa (1999), Ján Sokol, Anton Hajduk, kardinál Jozef Tomko a Ján Chryzostom Korec (všetci 2004), Viliam Turčány (2005), Ján Figeľ (2009).


Téma TASR