Víťazmi Národnej ceny SR za kvalitu 2016 sú Kia a Trnavská univerzita

TASR, 9. novembra 2016 8:21

Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality.

Na snímke zľava zpredseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) Slovenskej republiky Pavol Pavlis, víťazi súťaže Národné cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2016 v kategórii C - organizácie verejného sektora rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid, koordinátorka pre kvalitu Adriana Krupová z Trnavskej univerzity v Trnave a minister hospodárstva Peter Žiga počas slávnostného odovzdávania cien Národná cena SR za kvalitu 2016 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016. Foto: TASRBratislava 8. novembra (TASR) - Víťazmi súťaže Národná cena SR za kvalitu 2016 sa v kategórii Veľké organizácie vyrábajúce výrobky alebo poskytujúce služby stala Kia Motors Slovakia, s. r. o., a v kategórii Organizácie verejného sektora Trnavská univerzita v Trnave.

Na snímke víťaz súťaže Národné cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2016 v kategórii C - organizácie verejného sektora rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid a minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan počas slávnostného odovzdávania cien Národná cena SR za kvalitu 2016 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016. Foto: TASR


Ako dnes podvečer ďalej zaznelo na slávnostnom odovzdávaní ocenení v bratislavskom Primaciálnom paláci, tzv. oceneným finalistom súťaže je v kategórii Organizácie verejného sektora mestská časť Bratislava-Petržalka. Tzv. ocenenie zlepšenia výkonnosti dostali v rovnakej kategórii Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Na snímke víťazi súťaže Národné cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2016 v kategórii C - organizácie verejného sektora rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid a koordinátorka pre kvalitu Adriana Krupová z Trnavskej univerzity v Trnave počas slávnostného odovzdávania cien Národná cena SR za kvalitu 2016 a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016. Foto: TASR


Oceneným finalistom sa v súťaži Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2016 stala v kategórii Organizácie verejného sektora obec Biely Kostol.

Medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF bol udelený organizácii Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti kvality získal Mikuláš Čollák.

"My, bežní ľudia veľmi ťažko ovplyvníme rozhodnutia svetových lídrov, nedokážeme zastaviť vývoj svetových dejín, niečo však v našich silách je. Môžeme prispieť ku zvýšeniu kvality života a tým, že sa sami našou každodennou prácou budeme kvalitou a spoločenskou zodpovednosťou zaoberať," uviedol na podujatí predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR Pavol Pavlis.Druhý novembrový týždeň je každoročne Európskou organizáciou pre kvalitu vyhlásený za Európsky týždeň kvality, kedy sa pozornosť vo všetkých európskych krajinách upriamuje na rôzne podujatia a konferencie v oblasti kvality. K tejto tradícii sa už niekoľko rokov pripája aj Slovenská republika, a to odovzdávaním najprestížnejšieho ocenenia v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.

Národnú cenu SR za kvalitu a Národnú cenu SR za spoločenskú zodpovednosť vyhlasuje ÚNMS SR ako koordinátor štátnej politiky kvality. Národné ceny sú v podobnej forme v súčasnosti odovzdávané takmer vo všetkých európskych štátoch. Cieľom súťaží je oceniť tie najúspešnejšie organizácie, ktoré v priebehu roka prešli komplexným hodnotením podľa európsky uznávaných kritérií a preukázali výborné výsledky a inovatívne manažérske prístupy v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti.Téma TASR