Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný

Ivana Fraňová, 12. decembra 2017 11:13

Podujatie má viacročnú tradíciu a inšpiruje ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti

Nitra 12. decembra (SkolskyServis.sk) - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v spolupráci s Referátom pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje dňa 13. 12. 2017 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa na Triede A. Hlinku benefičnú akciu s názvom Vianočné posolstvo - darovať a byť obdarovaný. Podujatie má viacročnú tradíciu a inšpiruje ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti a k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú. V tomto roku pozvanie fakulty prijalo 11 zariadení sociálnych služieb najmä z Nitrianskeho kraja. V čase od 9.00 do 13.00 hod. môžu návštevníci za malý finančný príspevok získať pekný darček pre seba a svojich blízkych, ktorý vyrobili klienti zariadení sociálnych služieb. Kúpou darčeka tak obdarujú jeho tvorcu pozornosťou, uznaním a ocenením jeho práce. Podujatie je skvelou predvianočnou príležitosťou ako posilniť ľudskú spolupatričnosť a dobročinnosť a pozývame naň nielen akademickú obec a zamestnancov UKF, ale aj verejnosť.

Foto: ukfFakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na UKF venovali problematike sociálnych vied a jej korene siahajú do najstaršej histórie UKF. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002.

Rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít je základnou úlohou FSVaZ. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní - človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami. Tomu, ktorý si vyžaduje starostlivosť odborníkov v oblasti zdravotníckej alebo sociálnej.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a nelekárskych zdravotníckych vied a jej cieľom je pripraviť pre prax odborníkov a odborníčky pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR