Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný

Školský servis, 10. decembra 2018 7:32

Pôda univerzity sa stane miestom predvianočných stretnutí klientov zariadení sociálnych služieb, študentov a zamestnancov univerzity.

Nitra 10. decembra (SkolskyServis.sk) - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva v spolupráci s Poradenským a servisným centrom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre organizuje dňa 10. 12. 2018 v priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa na Triede A. Hlinku benefičnú akciu s názvom Vianočné posolstvo - darovať a byť obdarovaný.
Foto: UKF Nitra


Pôda univerzity sa stane miestom predvianočných stretnutí klientov zariadení sociálnych služieb, študentov a zamestnancov univerzity. Podujatie má viacročnú tradíciu a inšpiruje ľudí k uvažovaniu o dobrovoľníckej činnosti a k aktívnemu zapojeniu sa do pomoci pre tých, ktorí našu pomoc potrebujú.
V tomto roku pozvanie fakulty prijalo 10 zariadení sociálnych služieb najmä z Nitrianskeho kraja. V čase od 9.00 do 13.00 si môžu návštevníci vybrať pre seba alebo svojich blízkych darček, ktorý vyrobili klienti týchto zariadení. V každom výrobku je čas, tvorivosť, spomienky a túžby ľudí, ktorí dni svojho života trávia mimo svojich rodín, v inštitucionalizovanej starostlivosti. Kúpou darčeka je jeho tvorca obdarovaný pozornosťou, uznaním a ocenením jeho práce.

Podujatie je skvelou predvianočnou príležitosťou ako posilniť ľudskú spolupatričnosť a dobročinnosť a pozývame naň nielen akademickú obec a zamestnancov UKF, ale aj verejnosť.


Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (FSVaZ) sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Vznikla zoskupením pracovísk, ktoré sa na UKF venovali problematike sociálnych vied a jej korene siahajú do najstaršej histórie UKF. Zdravotnícke smery štúdia sa na fakulte začali rozvíjať od roku 2002.

Rozvoj pomáhajúcich profesií prostredníctvom vzdelávania a výskumných aktivít je základnou úlohou FSVaZ. Všetky pracoviská venujú pozornosť človeku. Človeku v najširšom možnom ponímaní - človeku ako individualite, človeku v jeho interpersonálnych vzťahoch, človeku v jeho sociálnej sieti, ale aj človeku v spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujú človeku s problémami. Tomu, ktorý si vyžaduje starostlivosť odborníkov v oblasti zdravotníckej alebo sociálnej.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a nelekárskych zdravotníckych vied a jej cieľom je pripraviť pre prax odborníkov a odborníčky pre sféru sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb.

PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., prodekanka pre vonkajšie vzťahy a rozvoj
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Téma TASR