Vedecká monografia o stredovekej cirkevnej hudbe na Slovensku

František Trstenský, 6. novembra 2017 15:01

V stredu 8. novembra o 14:00 hod. sa v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) uskutoční prezentácia kolektívnej monografie Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku.

Ružomberok 6. novembra (SkolskyServis.sk) - Monografia je výsledkom spolupráce troch autorov, Evy Veselovskej z Ustavu hudobnej vedy SAV v Bratsilave, Rastislava Adamku a Janky Bednárikovej, obidvaja sú pedagógovia z Katedry hudby Pedagogickej fakulty KU.

Ide o prvú reprezentatívnu publikáciu prameňov stredovekej hudobnej kultúry Slovenska. Predkladá najdôležitejšie poznatky a vyhodnotenia vzácnych stredovekých rukopisov z časového obdobia od druhej polovice 9. storočia do začiatku 16. storočia. Prezentácia je otvorená verejnosti. Srdečne všetkých pozývame.

Téma TASR