V Žiline sa bude konať 5. Slovenské doktorandské fórum

Školský servis, 18. októbra 2017 11:37

Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci sa už po piatykrát stretávajú na Slovenskom doktorandskom fóre 2017.

Žilina 18. októbra (SkolskyServis.sk) - Piaty ročník celoslovenskej konferencie určenej doktorandom, mladým vedeckým pracovníkom a odborným asistentom organizuje Asociácia doktorandov Slovenska v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl v dňoch 19. októbra – 20. októbra 2017 na Žilinskej univerzite v Žiline, v budove Fakulty riadenia a informatiky UNIZA. Na zabezpečení Slovenského doktorandského fóra 2017 spolupracovali aj Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky UNIZA, SAIA, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie. Hlavnou témou tohtoročného fóra je „Perspektíva mladej vedy na Slovensku“.
Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Na konferencii budú mať doktorandi a mladí vedeckí pracovníci možnosť diskutovať so zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fondu na podporu vzdelávania, zástupcami projektu To dá rozum, ale aj zástupcami vysokých škôl, či úspešnými absolventmi doktorandského štúdia, výskumníkmi a výskumníčkami, ktorí vedia do diskusie priniesť praktické kariérne tipy, či otvoriť a viesť diskusiu zameranú na podporu profesionálneho rozvoja doktorandov a mladých výskumníkov na Slovensku. Pozvanie prijali aj zástupcovia českej organizácie zaoberajúcej sa problémami doktorandov a doktorandiek. Slovenské doktorandské fórum predstavuje jedinečnú platformu, na ktorej majú možnosť stretnúť sa doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia. Práve Slovenské doktorandské fórum predstavuje miesto, kde je možné nadviazať spoluprácu a zabezpečiť tak očakávaný interdisciplinárny charakter vedy a výskumu na Slovensku.

Téma tohtoročného fóra je zameraná na budúcnosť mladej vedy na Slovensku, pretože aj keď je slovenská veda, na mnohých fórach, konferenciách, či diskusných platformách, prezentovaná veľkými úspechmi, problémy mladej vedy stále existujú, dokonca sa stávajú oveľa komplikovanejšími. Veda na Slovensku, doktorandi, mladí vedci sa stretávajú pri každodennej činnosti s mnohými prekážkami, ktoré obmedzujú možnosti ich pozitívnych výsledkov. Preto je potrebné o problémoch hovoriť, snažiť sa hľadať možnosti ich riešenia. Len motivovaný, informovaný a spokojný vedec vie prispieť k veľkým úspechom. Na konferencii sa budú riešiť aj otázky prevencie pred vyhorením, či diagnostika osobnosti, ale aj možnosti osobnostného a kariérneho rastu. Zaujímavá bude rozhodne moderovaná panelová diskusia, v ktorej majú možnosť účastníci diskutovať s hosťami o problémoch mladej vedy na Slovensku. Zároveň sú pre účastníkov fóra pripravené tri paralelné workshopy. V priebehu druhého dňa fóra je pripravená panelová diskusia s úspešnými výskumníkmi a výskumníčkami, po ktorej sú opäť pripravené tri paralelné workshopy, v rámci ktorých budú predstavené rôzne grantové schémy a programy, prostredníctvom ktorých je možné získať financovanie na výskumný pobyt v zahraničí. Ďalší workshop sa bude zameriavať na kariérne príležitosti v neakademickom prostredí, no a napokon bude workshop venovaný aj podpore kariérneho rozvoja doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku.

Foto:


SkolskyServis.sk informovala Mgr. Katarína Rentková, PhD.
Predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska (ADS)

Téma TASR