ÚVO a UK chcú spoločne profesionalizovať verejné obstarávanie

TASR, 11. januára 2018 10:25

Postup pri verejnom obstarávaní by sa mal profesionalizovať. Postarať by sa o to mala spolupráca medzi Úradom pre verejné obstarávanie a Právnickou fakultou Univerzity Komenského (UK).

Na snímke zľava predseda Úradu pre verejné obstarávanie ( ÚVO) Miroslav Hlivák a dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda počas tlačovej konferencie na tému Výchova mladých odborníkov pre verejné obstarávanie a rozvoj vedy a výskumu v tejto oblasti v Bratislave 11. januára 2018. FOTO TASR - Dano Veselský Foto: TASR


Bratislava 11. januára (TASR) – Postup pri verejnom obstarávaní by sa mal profesionalizovať. Postarať by sa o to mala spolupráca medzi Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Právnickou fakultou Univerzity Komenského (UK). Potvrdili to vo štvrtok podpisom Memoranda o spolupráci predseda ÚVO Miroslav Hlivák a dekan Právnickej fakulty UK Eduard Burda.

"Mojím cieľom je profesionalizácia verejného obstarávania na Slovensku," priblížil Hlivák. Prispieť k výchove mladých odborníkov pre verejné obstarávanie a k rozvoju vedy a výskumu v tejto oblasti by mali spoločné projekty týchto dvoch inštitúcií.

Zameriavať sa budú aj na vzdelávanie mladých ľudí v tejto oblasti. "Bude sa učiť verejné obstarávanie opäť ako povinný predmet v rámci predmetu, ktorý sa volá hospodárske právo," konštatoval dekan UK s tým, že venovať sa tejto oblasti budú študenti aj na magisterskom stupni v anglickom jazyku, a to z pohľadu práva Európskej únie (EÚ).Spolupráca univerzity s ÚVO by mala priniesť podľa dekana fakulty aj pomoc zo strany odborníkov ÚVO pri tvorbe syláb a tém. "My teraz chceme to, aby od toho budúceho akademického roka hneď ako nabehne ten povinný predmet hospodárske právo, kde polovica je venovaná verejnému obstarávaniu, aby vyslovene chodili na niektoré prednášky a semináre odborníci z ÚVO," načrtol Burda. Hlbšie aplikovanie tejto problematiky do akademického prostredia má podľa dekana UK vylúčiť, aby absolventi práva obišli túto oblasť.

Zároveň je cieľom zabezpečiť ďalšie vzdelávanie odborníkov v praxi, keďže táto problematika je aj podľa predsedu ÚVO veľmi náročná. Spoločné projekty týchto inštitúcií sa plánujú aj v budúcnosti. "Možno napríklad formou nejakých internetových prednášok a podobne," opísal Burda. ÚVO spolu s Právnickou fakultou UK chcú spoločne identifikovať praktické problémy verejného obstarávania, spustiť novátorské projekty a nastaviť mechanizmus v oblasti vedy a výskumu.
Téma TASR