Úspešný DOD 2018

František Trstenský, 10. februára 2018 7:33

S heslom “Raz vidieť je viac ako stokrát počuť”, Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) zorganizovala Deň otvorených dverí (DOD).

DOD KU Ružomberok Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 10. februára (SkolskyServis.sk) - Nádejní študenti, neraz aj v sprievode svojich rodičov a kamarátov, si mohli 6. februára prezrieť priestory a vybavenie tejto katolíckej vzdelávacej inštitúcie.Podujatie už tradične začalo v Aule sv. Jána Pavla II., kde sa prítomným na úvod prihovorila Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja. Následne prorektorka KU doc. Helena Kadučáková v krátkej obrazovej prezentácii predstavila prítomným základné univerzitné pracoviská, napr. pastoračné centrum, univerzitnú knižnicu, poradenské centrum. Napokon prodekani fakúlt predstavili štúdium na svojich pracoviskách.

DOD KU Ružomberok Foto: KU Ružomberok


Potom už kroky zvedavých návštevníkov zamierili na fakulty, kde na nich čakal bohatý program. Jednotlivé katedry prezentovali v otvorených priestoroch fakúlt a na učebniach svoje študijné programy.

Na Filozofickej fakulte si mohli záujemcovia napr. vyskúšať moderovanie v rozhlasovom a televíznom štúdiu, oboznámili sa so svetom náboženstiev a nazreli aj do zákutia anglického a nemeckého jazyka. Pedagogická fakulta ich zaviedla do svojich laboratórií a ateliérov a mohli si vyskúšať programovanie na pohyblivých robotoch. Fakulta zdravotníctva priblížila záchranárske pomôcky, ponúkla meranie krvného tlaku a názorne predstavila používanie zdravotníckych figurín. Teologická fakulta v Košiciach poodhalila niektoré vzácne diela historickej knižnice.

Celej akcie sa zúčastnilo približne 500 záujemcov, ktorí dostali aj tzv. bonusy v podobe propagačných materiálov, pozvania do kaviarne, či výhry tabletu alebo inteligentných hodiniek. Úspešný priebeh zabezpečovali dobrovoľníci z radov súčasných študentov KU.

DOD KU Ružomberok Foto: KU Ružomberok


Na KU v súčasnosti študuje 3629 študentov na všetkých troch stupňoch, tzn. v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. KU má uzavretých viac ako 100 bilaterálnych zmlúv s univerzitami v celej Európe, takže prostredníctvom programu Erasmus+ sa študenti KU dostanú na štúdiá a stáže v zahraničí. KU je členom Federácie katolíckych univerzít Európy.

Téma TASR