Úspešná súťaž Študentskej umeleckej činnosti

František Trstenský, 20. apríla 2017 11:43

Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku usporiadala v dňoch 11. – 12. apríla XIV. ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou Študentská umelecká činnosť.

Foto: KU Ružomberok


Ružomberok 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Súťaž bola určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru, ktorí si môžu porovnať svoje interpretačné kvality v odboroch: hra na organe, hra na klavíri, sólový spev, štvorručná hra na klavíri, komorný spev.

Foto: KU Ružomberok


Výkony mladých interpretov zo slovenských, českých, poľských, maďarských univerzít, posudzovala medzinárodná porota. V kategórii hra na organe Dr hab. Józef Kotowicz (Uniwersytet Muzyczny F. Chopina w Warszawie. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku), Mgr. Matej Bartoš, PhD. (ZUŠ Petra Michala Bohúňa Dolný Kubín), Mgr. art. David di Fiore (Katolícka univerzita v Ružomberku). V kategóriách hra na klavíri a štvorručná hra na klavíri Prof. MgA. René Adámek (Katolícka univerzita v Ružomberku), Dr. Barbara Karaśkiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częztochowie), Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD. (Univerzita Komenského v Bratislave) a v kategóriách sólový spev, komorný spev Dr. Tomasz Jarosz (WSD redemptoristov v Tuchowie), Mgr. Jana Pastorková, ArtD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre) a Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD. (Katolícka univerzita v Ružomberku).

Foto: KU Ružomberok


Súčasťou podujatia bol tradičný Koncert porotcov, ktorý sa konal v podvečer prvého súťažného dňa v Organovej sieni.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR